Sørnett

Tror det er flere forklaringer til lavere sykkeltall

Mira Svartnes Thorsen fra Miljøpartiet De Grønne (MDG). Foto: Henriette Falkum.

Mira Svartnes Thorsen fra Miljøpartiet De Grønne (MDG). Foto: Henriette Falkum.

- Jeg er veldig overrasket, spesielt når det er lagt ned mye prestisje og ressurser for å få folk til å sykle mer, sier Mira Svartnes Thorsen fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Publisert:

Sørnett skrev mandag om overraskende tall om at færre sykler i Kristiansand.

En årlig undersøkelse som blir gjennomført av Statens Vegvesen, viser bruken av vinterdekk og sykkelvaner. I 2010 var det 47 prosent som svarte at de aldri syklet. I 2017 har det gått opp til hele 61 prosent som svarte de ikke sykler.

-Det er dramatisk og alarmerende når det er nesten 20% i forskjell fra 2010 til 2017, sier bystyrerepresentant Mira Svartnes Thorsen.

Hun forteller at det alltid er en lang vei å gå, spesielt med klimaet og miljøet.

- Man må finne ut hvorfor folk svarer som de gjør, sykkelbruk og gange er essensielt. Vi slår oss på brystet og sier vi er en god sykkelkommune. Dette sier noe om at vi ikke har gode nok styresystemer, og vi har ikke brukt nok tid og krefter, sier Thorsen.

Hun forteller at Kristiansandsregionen har en klimastrategi og har flere mål innen 2020. Et av disse er å få fem prosent utslippsreduksjon fra veitrafikk, men her har utslippsøkningen vært markant ifølge saksutredningen for ny klimaplan. 

[img175959_2RS]

Thorsen forteller at det ikke står noe i hinder på å bruke mer penger på sykkelveger selv om færre sykler i Kristiansand og omegn, ifølge Statens Vegvesen. Hun mener det burde prioriteres penger rett. Ikke bygge mer E39, men bruke pengene på separate sykkelløsninger, dobbel og ensrettet sykkelveg. Lage plass til syklistene og bruke tid og krefter på det. Sette standarden slik at folk føler seg trygge når de sykler.

Jørgen Haugland Kristiansen, Kristelig Folkeparti (KrF) tror noen av grunnene til at færre sykler er på grunn av det nye tilbudet av kollektivet.

- En av årsakene kan være at vi har gitt ut gratis busskort. Flere går over til å ta buss i istedenfor å bruke sykkel. Det kan også være på grunn av regn og dårlig vær, sier Kristiansen.

- Vil det lønne seg å bruke så mye penger på noe som går feil veg?

- Man må se helhetsbildet. Gjør man det mer attraktivt og tryggere vil flere sykle. Bompenger er innført og jeg vet det kommer til å bli dyrere og kjipere å kjøre bil i fremtiden, sier Mira Svartnes Thorsen.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, forteller at et av tiltakene som det nå jobbes med er å få en ny sykkelbro over Otra. Dette er for å slippe å puste inn eksos.

[img175959_3RM]

Skeptisk til vegvesenets tall

Ulltveit-Moe mener Statens Vegvesen region sør har lite kompetanse og lite interesse for sykkelbruk. Hun forteller også at hun aldri ville svart på denne undersøkelsen. Dette er på grunn av at det blir spurt om piggdekkbruk først i undersøkelsen, og hun selv ikke har bil og bruker kun sykkel hele året.