Sørnett

Uenighet om kreftfare

Regjeringen vil ha 18-års aldersgrense på slike solarier.

Regjeringen vil ha 18-års aldersgrense på slike solarier.

Daglig leder ved Brun og Blid, Thorbjørn Frantzen, hevder at bruk av solarium ikke gir en økt risiko for kreft. Dette er Lill Tove Nilsen, forsker ved statens strålevern, uenig i. Administrerende sjef ved Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Lisbeth Raustad, støtter henne.

Publisert:

Ifølge Frantzen er det hovedsakelig ungdom i alderen 18-25 år som bruker deres tjenester. Han hevder at solarium, ifølge statistikkene, ikke har bidratt til økningen av tilfeller hudkreft i forhold til tidligere.

- Det som er farlig for huden er å bli solbrent, forteller han.

Dette er ikke Rustad enig i. Hun mener risokoen for å få hudkreft vil øke når en bruker solarium, og spesielt når en starter med dette tidlig. Dette fordi en da øker totaldosen av ultrafiolett stråling en får på huden. Dermed blir sannsynligheten for å utvikle hudkreft høyere. Angående lovendringsforslaget uttaler hun følgende:

- Som fagperson mener jeg det er riktig å arbeide for å redusere kjente risikofaktorer. Ser man på internasjonale forskningsresultater, er overdreven bruk at solarium helt klart skadelig. Det øker risikoen for føflekkreft, sier Rustad.

 Nilsen støtter også forslaget. Hun understreker at bemanningskravet er det Strålevernet anser som det viktigste.

- Det er en høy risiko ved å bruke solarium.

Av den grunn bør alle kunder få veiledning av betjening som har fått nødvendig opplæring. Dette for at det skal være så sikkert som mulig, forteller Nilsen.

Hun mener at spesielt de med lys hud, som blir lett brent, bør avvises. Det samme gjelder unge mennesker, sier hun. 

 

Internasjonale forskningsersultater

Thorbjørn Frantzen mener at regjeringen mangler faglig tyngde i sitt forslag om lovendring.

- De gjemmer seg bak forskningsresultater som kommer fra internasjonale undersøkelser. Norge har de svakeste solariene i verden. Det finnes solarier som er hele fem ganger sterkere enn solariene vi har på vårt solstudio, forklarer han.

Raustad mener det ikke er et gyldig argument.

- Problemet ligger i at de fleste nordmenn er lyse i huden. Vi tåler derfor ikke store mengder sol. Det er unødvendig å utsette huden for større dose stråling enn nødvendig. Det er den totale dosen over tid som betyr mest, ikke hvor sterk eller svak stråling et enkelt solariumbesøk gir. 

Hun sier konsekvensene en kan møte på lang sikt er de aller farligste, med tanke på hudkreft og eventuelle øyeskader.

- Det er dagens unge som vil utvikle kreft om 20-30 år.

 

Thorbjørn Frantzen tror solstudioet i Markens gate vil bestå selv om lovendringen går gjennom. Thorbjørn Frantzen tror solstudioet i Markens gate vil bestå selv om lovendringen går gjennom.

 

Dyrt med bemanningskrav 

Frantzen frykter at en slik lovendring vil få store konsekvenser for bransjen.

- Selve aldersgrensen byr ikke på store problemer for oss, men dersom loven blir innført må vi bemanne samtlige av våre solstudioer. Dette for å kunne gjennomføre kontroll av ID på alle våre kunder. Det vil koste oss rundt 200 millioner kroner årlig, noe som ikke er mulig.

Dersom lovendringen går gjennom, frykter han at Brun og Blid blir nødt til å stenge hele 80 % av deres solstudioer.

- Kun store byer med stor omsetning vil kunne overleve.

I Kristiansand mener han at kun solstudioet i Markens vil være levedyktig.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand