Sørnett

Undersøkelse om arbeidsmoral

Sørlendinger er de som har lavest terskel for å sykmelde seg og høyest terskel før de trosser sykdom.

Publisert:

Manpower gjennomførte sammen med Kairo Future en Work-Life undersøkelse i september 2010. Temaet dreier seg om arbeidsmoral. De to sentrale spørsmålene i undersøkelsen omhandler fravær fra arbeid uten å være syk og å gå på jobb tross sykdom. I undersøkelsen scorer Aust og Vest–Agder høyest på begge.

Deler førsteplassen
28 prosent av sørlendingene i undersøkelsen medgir at de har holdt seg borte fra jobb selv om de har vært friske. I denne kategorien deler Sørlandet “førsteplassen” med Nord-Norge.  Blant yrkesgruppene som gjerne tar seg en fridag i ny og ne, er det kundeservice som scorer høyest med 36 prosent. De som skulker minst er operatører. Bare 12 prosent erkjenner at de har unnet seg litt ekstra fri.

Troner alene
På det andre barometeret troner Sør-Norge alene på pallen. 78 prosent sier at de jobber ofte eller alltid selv om de er syke. I undersøkelsen kommer det fram at ledelse er de som oftest trosser sykdom. Hele 86 prosent i lederposisjon hevder at de sjelden lar sykdommen holde dem som gissel i heimen.

De unge unnasluntrerne?
En klar tendens i arbeidslivet er at unge har lettere for å oppgi sykmelding hvis de føler seg trøtte eller slitne. 14 prosent av den “sunne norske ungdom” sier at dette er tilfelle, mens bare 5 prosent av de mellom 60-70 åringer medgir at de har gjort det samme.

- Det kan tyde på at det er noe mer akseptabelt å være borte fra jobben selv om man ikke er syk blant de yngste. Det er en utvikling jeg håper ikke befester seg, for det er slikt som kan være med og undergrave velferdsordningene, sier konsernsjef i Manpower, Maalfrid Brath, i artikkelen fra Manpower.