Sørnett

UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK: - Forstår kritikken mot barnevernet

Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand. Foto: Petter Knudsen Jønholt.

Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand. Foto: Petter Knudsen Jønholt.

Publisert:

- Jeg opplever at det er mye frustrasjon rundt barnevernet, og at barnevernet har mye makt så vi skal være veldig forsiktig med det vi gjør og det skal være transparent slik at de beslutningene som blir tatt er forståelig, sier Brunner.

Brunner forstår kritikken mot barnevernet, men mener at det finnes mulige tiltak for å gjøre barnevernet enda bedre. I følge utdanning.no har barnevernspedagogutdanningen lenge vært en treårig bachelorutdanning i barnevern, men Universiteter i Agder har nå lagt opp til en mastergrad som tilsvarer fem år.

- 80% av de ansatte nå skal ha masterutdanning, eller høyere enn en bachelor som er inngangen til å jobbe i barnevernet i dag. Det kan være en måte å sikre kvaliteten på og løfte kompetansenivået til ansatte, så det er mye som gjøres for det statelige barnevernet for å løfte det kommunale barnevernet på et likt nivå.

Les også!: -Behøver flere med mastergrad i barnevernet. 

[img211979_2LM]

Relevant tverrfaglig utdanning skal sikre bredde i tjenesten. I slutten av 2019 var 64 prosent av ansatte barnevernspedagog eller sosionom. Etterfulgt av 36 prosent har høgskoleutdanning på minimum bachelor-nivå. Hele 81 prosent av ansatte har videreutdanning på høgskolenivå, skriver FO.

Brunner er tydelig på at omdømmet må endres og at det krever en mye bedre jobb av barnevernet.

- Vi jobber med avviksmeldinger i alle sammenhenger, både internt og ekstern. De tilbakemeldingene vi får prøver vi å holde høyt oppe, sånn at vi lærer av det og at samme feil ikke skal skje gjentatte ganger.

- Tilbakemeldingene må vi ta, vi har ikke gjort en god nok jobb og vi må bli bedre. Vi prøver å være systematiske å forbedre oss i alt vi gjør.

Til tross for at kritikken hagler og flere viser misnøye over barnevernssystemet i Norge er hun klar på at det er et vanskelig yrke å jobbe i.

-  Utgangspunktet er at barnevernet har mye makt og vi gjør en del vurderinger og prioriteringer. Det er ikke mange fasiter i barnevernet og hvem har monopol på barns beste? Det er ikke nødvendigvis barnevernet, det er mange stemmer som skal høres fra barnehage, skole, foreldre og barnet selv ikke minst.

Les også!: Et innblikk i barnevernstjenesten

Det er en krevende jobb og vi mister folk underveis. Nå er det litt mer stabilt enn det var for noen år siden, men det er krevende å jobbe her.

I spørsmål om det vil være greit at barnevernsansatte kritiserer egen jobb svarer hun at det må være rom for det.

- Å være kritisk til egen tjeneste og prioriteringer er godt innafor, på faglig grunnlag. Å fortelle hvilke utfordringer vi har og hva vi må jobbe mer med må være greit så lenge vi det ikke blir personifisert.

Les også!: Veileder barn og unge under barnevernets omsorg

-Hvem får ansvaret for barnet av mor og far?
- Barnevernets rolle er å gjøre vurderinger ut ifra den informasjonen vi har. Disse kjønnsvurderingene er ufattelig krevende, hvem egner seg best av mor og far. Man kjemper for det man har kjært og jeg skjønner at en forelder kjemper for sine barn, at det er drakamper i rettsapparatet og at man da kjemper er helt menneskelig. Det er barnevernets jobb å få god nok informasjon til å kunne ta avgjørelser.

[img211979_3LF]

Vi jobber med å etablere en gruppe for foreldre som har mistet omsorgen for barna sine. Jeg håper den gruppen gjør at vi kan få et enda bedre samarbeid med foreldre som har mistet omsorgen.

- Det er utrolig trist når foreldre opplever å bare stå å dunke hodet i veggen og ikke komme seg videre. Da har vi en jobb å gjøre med å gjøre oss mer tilgjengelige og forståelige. Jeg skjønner at man blir fortvilet etter så mange år og ikke forstår noe av dette systemet.

Les også!: Det er ikke mulig å avslutte etter tre år og få bachelorgrad

- Vi har en jobb i forhold til omdømmet, barnevernet har ikke et spesielt godt omdømmet. Vi skal være forståelig og kommunisere, så jeg er tydelig på at barnevernet må jobbe med det, avslutter hun.