Sørnett

UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK: Høy terskel for å bruke munnbind på Sørlandet

Illustrasjonsbilde. Pårørende er frustrert for lite bruk av munnbind i hjemmetjenesten. Foto: Marta S. Johansen

Illustrasjonsbilde. Pårørende er frustrert for lite bruk av munnbind i hjemmetjenesten. Foto: Marta S. Johansen

Pårørende er bekymret for lite bruk av munnbind i hjemmetjenesten. Kommuneoverlege og helsefagarbeider mener det er i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet.

Publisert:

-  I forskriftene til kommunen står det ikke noe om bruken av munnbind. Når det ikke går å holde avstand så må det erstattes med bruk av munnbind. Det kan gå smitte begge veier, sier Karl Fredrik Haugen.

Karl Fredrik Haugen er nærmeste pårørende for sin 69 år gamle søster. Hun er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien og har besøk av dem flere ganger hver dag fra morgen til kveld.

- Mitt engasjement springer ut av at jeg har ei søster som er ufør, bor i vernet bolig, sitter nå i rullestol og er i de seinere år blitt sterkt svaksynt. Jeg som pårørende kjemper for min søsters rettigheter. Det siste året har jeg blant annet hatt møter og telefonkontakt med soneleder og min søsters koordinator i hjemmesykepleien.

 

LES OGSÅ: Brukere av hjemmepleien er mer ensom enn noen gang før

 

- Umulig å holde god nok avstand i hjemmesykepleien

Haugens engasjement økte da vi fikk covid-19-pandemien til byen. Han mener Norge har lykkes bra med å holde fysisk avstand og opprettholdt smittevernreglene som har blitt gitt. I hjemmesykepleiens relasjon til hans søster og mange situasjoner på omsorgssentre er det derimot umulig å holde god nok avstand.

- Det blir fort tett ansikt-til-ansikt-relasjoner på langt under en meter. Med andre ord er det smittefarlig begge veier dersom en hjemmesykepleier eller min søster skulle ha blitt smittet, forklarer han.

Munnbind for å redusere smittefaren

- Munnbind skal være en god løsning for iallfall å redusere smittefaren men hittil har man i Kristiansand kommune og de fleste andre steder i Norge ikke brukt munnbind i slike situasjoner, forteller Haugen.

I Kristiansand kommune har man på sykehjem, omsorgsentre og i hjemmessykepleien hittil fulgt en praksis med at når en ansatt får symptomer, enten det kan være covid-19, forkjølelse eller annet, så skal vedkommende holde seg hjemme for ikke å smitte kolleger, beboere eller brukere.

- Problemet er jo at den som blir smittet av covid-19 kan jo være smittebærer i flere dager før vedkommende selv merker noen symptomer. Dermed kan i prinsippet hvem som helst være smittebærer og rekke å smitte mange andre før man selv får symptomer. Det er jo grunnen til at vi alle bør holde fysisk avstand.

Mangel på munnbind i Kristiansand

Haugen forteller, slik han har forstått det, at det er i prinsippet stor enighet om at ansatte i hjemmesykepleie, sykehjem og omsorgsentre burde bruke munnbind for å redusere smittefaren ved nærkontakt. Dette omtales som «forebyggende bruk av munnbind».

- Men så henvises det til mangel på munnbind. Dermed tar man sjansen på at beboere, brukere og ansatte kan bli smittet, sier han.

[img211598_2LM]

Forebyggende bruk av munnbind ble et tema etter at Haugen tok kontakt med flere politikere. Kommuneoverlege Haarr uttalte blant annet at basert på erfaringen fra både hjemmesykepleien og fra Stener Heyerdahl så hadde det vært veldig lurt om personalet kunne brukt munnbind, også i kontakt med pasienter som ikke har luftveissymptomer. Haugen kom i kontakt med et lokalt firma i Kristiansand som kunne levere munnbind til kommunen men kommunen sier de har nok. Les saken her.

- I april kom jeg tilfeldigvis i kontakt med personer i et firma som har importert godkjente munnbind, selger disse og visstnok kan skaffe store mengder munnbind. Kriseledelsen har derimot tatt en avgjørelse på grunnlag av hvor mange munnbind som brukes per nå og ikke hvor mye som burde ha vært brukt, forteller Haugen.

[img211598_3LM]

- Bedre å skape trygghet ved å bruke et munnbind for mye

Ebbe Boel Pedensen, i KrF og Helseutvalget mener at man i ettertid kan kritisere kommunikasjonen i kommuneledelsen som ikke var tydelig nok og til dels motstridende.

- Når brukere og pårørende ble bekymret var det fordi det ble kommunisert at det var for lite smittevernutstyr. Da er det klart at pårørende og brukere av hjemmetjenesten blir bekymret når de forventet at ansatte i hjemmetjenesten er bedre beskyttet. Nå sies det at ansatte hele veien har hatt tilgjengelig utstyr og brukt dette når de måtte ta nødvendige forholdsregler.

Pedersen sier det er ekstra skummelt for de som er i risikogruppen og at det er viktig med ekstra fokus på den utrygghet noen vil oppleve.

- Det er bedre å skape trygghet ved å bruke et munnbind for mye, selv om det kanskje ikke er nødvendig.

Egen «korona-kasse»

Kristin Jørgensen er helsefagarbeider i Grimstad. Hun har jobbet både i hjemmetjenesten og på sykehjem. Hun forteller at de har en egen utstyrskasse som kalles «korona-kassen» i begge jobbene. Det er høy terskel for å ta i bruk utstyret. Hun legger også til at alt de gjør er i samråd med hvilke råd Folkehelseinstituttet gir.

[img211598_4LF]

- Utstyrskassen fikk vi med en gang korona brøt ut. Vi får kun lov til å bruke utstyr der det er påkrevd at vi bruker utstyr. Det har vært helt greit, men jeg tenker det beste hadde vært om det hadde vært tilstrekkelig med utstyr. Vi må bare godta at sånn er det og gjøre det beste ut av det.

I situasjoner der det er mistanke om en pasient har viruset blir det først tatt en test så isoleres pasienten. Med mistanke om korona settes «smitteregime» i gang med fullt utstyr, forteller Jørgensen.

- Vi har alltid hatt nok utstyr til sånne situasjoner men de er veldig strenge på det. Det kreves at det skal være nødvendig. Jeg tar ikke på meg et munnbind for at det skal føles tryggere for meg. Noen bruker det feil og sløser med utstyret. De bruker det i situasjoner der det ikke kreves, mener Jørgensen.

Fare for nye smittebølger

Smittenivået er per dags dato lavt i Kristiansand. Kommuneoverlege Haarr melder til Sørnett at det er fire uker siden forrige positive test. Haugen har derimot sine tanker nå som Norge åpnes opp, for da kan vi få nye smittebølger. Bruken av munnbind har gått naturlig ned men Haugen forteller at han er bekymret for nær fremtid når turister fra storbyene starter å komme til sørlandshyttene sine.

- Når turister kommer fra storbyene er det vanskelig at det ikke blir noe smitte. Det er en stor mengde som kommer og en del bevegelser kan innebære smitte. Plutselig kommer det mange nye mennesker i sosiale settinger. Det blir i større grad større folkegrupper rent fysisk. Mange som henger sammen. Handelens dag i Kristiansand for eksempel vil være smittebombe, utdyper han.

Fortsatt viktig med munnbind

- Av hensyn til beboere på omsorgssentre og brukere av hjemmesykepleien bør spørsmålet om forebyggende bruk av munnbind være klarert i god tid slik at kommunens innkjøp kan tilpasses et økt behov. I det minste bør det legges til rette for bruk av munnbind overfor de beboere og brukere som selv uttrykker ønske om dette. Mitt engasjement går på at når vår kommune har et seriøst firma som kan skaffe store mengder av munnbind så bør vi iallfall benytte den muligheten. Når man ikke får det nasjonalt burde kommunen snu seg rundt, sier Haugen avslutningsvis.

[img211598_5LM]

En del henvendelser til kommunen om lite bruk av munnbind

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr forteller at det har vært en del henvendelser knyttet til at personalet ikke har brukt munnbind men at dette er i tråd med Folkehelseinstituttet sine råd. Det har også vært noen få henvendelser knyttet til reduserte tjenester, sier han.

- Mitt inntrykk er at nesten alt har gått greit så langt i hjemmetjenestene når det gjelder basistjenestene. Mangelen på hjemmerehabilitering, fysio- og ergoterapi og hukommelsesteam, som altså er tilleggstjenester til hjemmesykepleie og hjemmehjelp, har derimot vært følbar, forteller Haarr.