Sørnett

UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK: - Lovbrudd i 7 av 10 serveringsvirksomheter i Kristiansand

LOs sommerpatrulje i 2019

LOs sommerpatrulje i 2019

Flere ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter i Kristiansand opplever brudd på arbeidsmiljøloven.

Publisert:

Overnatting og servering er en arbeidsintensiv næring som i stor grad sysselsetter ufaglært arbeidskraft. Disse momentene fører til en bransje som har et mangfoldig arbeidsmiljø med ulike forutsetninger for ulike grupper.

Siden 2015 har Arbeidstilsynet utført 184 tilsyn i overnattings- og serveringsvirksomheter i Kristiansand. Av disse var det avdekt minst ett lovbrudd i 7 av 10 av tilsynene og det er blitt gitt en eller flere reaksjoner i 63 prosent av tilsynene.

Ut av de 184 tilsynene som ble utført i Kristiansand, er det vedtatt pålegg i 87 tilsyn og i 21 av disse tilsynene har Arbeidstilsynet fulgt opp med pressmiddelet tvangsmulkt, det er også fem av tilsynene der de har vedtatt stans som press. Arbeidstilsynet kan vedta å stanse arbeidet i en virksomhet helt eller delvis hvis virksomheten ikke følger opp et pålegg innen fristen, som et pressmiddel for å få pålegget gjennomført eller hvis det er umiddelbar fare for arbeidstakers liv og helse.

[faktaboks]

LOs sommerpatrulje

Kristiansand er godt kjent som sommerbyen, og dette har i mange år vært med på å tiltrekke seg flere kunder inn i overnattings- og serveringsbransjen. Majoriteten av ansatte i denne bransjen er ungdom og unge voksne.

 

[img223425_2LM]

LOs sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Dette gjør de fordi det er mange som ikke er klar over hva de har krav på, og også fordi noen arbeidsgivere tror at. ungdommen er lettere å lure og utnytte.

Bjarne Lagesen er ungdomsrådgiver i LOs sommerpatrulje. Han forteller at i fjor sommer besøkte de fem restaurantbransjer i Kristiansand, hvorav alle fem hadde brutt arbeidsmiljøloven. De fleste bruddene gjaldt sene timelister, for lite eller ingen pauser, ingen overtidsbetaling og/eller ingen arbeidskontrakt.

[img223425_3RM]

- Dersom LO oppdager brudd på en arbeidsplass tar vi en samtale med ledelsen i restauranten, gjør de oppmerksom på bruddet, og prøver å få til en løsning. Ofte er ikke arbeidsgiver klar over reglementet, både når det gjelder vaktlister og arbeidskontrakt. Noen ledere i restaurantbransjen har mindre kompetanse på hvordan regelverket fungere, og da gjør informere vi om disse, fortelle Lagesen.

Lagesen forteller at dersom det er mer alvorlige lovbrudd tar de videre kontakt med Arbeidstilsynet, men dette skjer kun om arbeidstakerne er villige til å ta saken videre.

Trine Hammer er nasjonal koordinator i Arbeidstilsynet og jobber tett med LO.

- Når vi får inn tips fra for eksempel LOs sommerpatrulje gjør vi alltid en vurdering på om vi skal gjennomføre tilsyn hos virksomheten tipset gjelder. Hvis vi gjennomfører et tilsyn og tilsynet viser at virksomheten bryter regelverket på ett eller flere områder vi kontrollerer, kan vi gi ulike reaksjoner, forteller Hammer.

-Jeg jobbet på Victoria Pub i fem måneder før jeg bestemte meg for å slutte

Thea Stokke (20) har tidligere vært ansatt på Victoria Pub som holder til i Markensgate i Kristiansand.

[img223425_4RS]

- Jeg er veldig opptatt av et bra arbeidsmiljø når det kommer til jobb, og jeg kan fort finne på å slutte dersom jeg ikke trives på jobb. Jeg jobbet på Victoria Pub i fem måneder før jeg bestemte meg for å slutte, da jeg ikke trivdes, forteller Stokke.

Stokke hadde også andre jobber i utelivsbransjen på denne tiden. Dette mente sjefen ikke var akseptabelt, grunnet konkurranse mellom bedriftene.

- Jeg hadde svært få vakter på Victoria Pub, det var derfor det var nødvendig for meg å ha andre jobber ved siden av. Jeg synes det var en veldig egoistisk forventning å ha da det handlet om mitt levebrød. Jeg har personlig aldri vært borti en arbeidsgiver som mente at jeg ikke kunne ha flere jobber samtidig, understreker Stokke.

Stokke nevner også at det blir brukt overvåkningskamera på arbeidsplassen, først og fremst for å overvåke kunder, men hun nevner at disse til tider ble brukt av ledelsen til å overvåke de ansatte.

"Vi overvåker ikke våre ansatte"

Innehaver ved Victoria Pub, Oddleif Andersen forteller at de har et godt samhold på arbeidsplassen, og ønsker det beste for sine kunder og ansatte.

[img223425_5LM]

- Vi har hatt episoder av slåsskamper og tyverier, og da har det vært hjelpsomt med overvåkningskamera for å kunne se ytterligere på det. Det har også vært hendelser som har skadd ute i gågaten og da har politiet kommet til oss for å se på overvåkningsbildene. Vi overvåker ikke våre ansatte, påpeker Andersen.

En virksomhet vil ikke kunne bruke kameraovervåkning til å følge med på arbeidstakers arbeidsinnsats. Her vil da de ansattes krav på personvern veie tyngre enn arbeidsgivers interesse i å følge med på det de gjør.

-Grunnet ett nokså stort lokale, har det vært nødvendig med overvåkningskameraer for å ha oversikt over de forskjellige rommene, uten å måtte løpe frem og tilbake, legger Andersen til.

Datatilsynet er strenge på kravene for bruk av overvåkningskamera. På restauranter, barer og lignende er kameraovervåking i liten grad tillatt. Dette er steder som brukes til avslapning eller sosialt samvær vil publikum i større grad ha en forventning om å ikke bli overvåket. Det skal derfor gode argumenter til for å kunne overvåke her. Noe avhengig av situasjon og behov har det vært akseptert overvåking av inngangsparti og eventuelt av køen utenfor. Dette skal imidlertid avgrenses til de dager og tidspunkt da det som regel oppstår problemer.

Fellesforbundet 

[img223425_6RM]

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. De har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO.

-Fagforbundet får inn en del henvendelser, men det er en bransje spesielt for de større virksomhetene innenfor restaurantbransjen, hvor det er dårlig organisering. Du må også være medlem for å få juridisk hjelp fra fagforbundet, forteller Christian Justnes, leder for Agder Fagforening, en regional overbygning innen Fellesforbundet.

Henvendelsene Fellesforbundet for mest av handler for det meste om lønn og arbeidstider utover det arbeidskontrakten slår fast på.

- Veldig ofte i denne bransjen ser vi mangel på arbeidsavtaler. Sørg for å få en skikkelig arbeidsavtale, som viser hvor mye du skal jobbe, og hva du har krav på, avslutter Justnes.