Sørnett

Undersøker studenters reisevaner

En av bussene til AKT. Foto: Agder Kollektivtrafikk.

En av bussene til AKT. Foto: Agder Kollektivtrafikk.

Agder Kollektivtrafikk har nå laget en spørreundersøkelse for å kartlegge hva studentene mener om bussprisene.

Publisert:

Sørnett har flere ganger skrevet saker om de dyre bussprisene til Agder Kollektrafikk. Nå har selskapet en spørreundersøkelse for studenter for å avdekke forholdene. Journalistene Håkon Lien og Ulrikke Heldal som senest dekket utviklingen er fornøyd med at AKT nå gjør noe med saken.

- Vi synes det er bra at AKT endelig har kommet med undersøkelsen, sier Lien.

- Vi oppfordrer alle studenter i byen til å ta den slik at vi kan få et bedre tilbud, sier han.

Informasjonsansvarlig i AKT, Roald Morvik sier at responsen har vært overveldende.

- Vi har fått veldig bra respons. Antall svar er på ca. 1100, sier han til Sørnett.

Morvik etterlyser at studenter fra andre studiesteder enn Universitet i Agder svarer på undersøkelsen.

- Hovedsaklig er det studenter fra UiA som svart. Vi ønsker at studenter fra BI og Mediehøgskolen også svarer, sier han til Sørnett.

Om du enda ikke har tatt undersøkelsen så finner du den her.