Sørnett

Vanskeligere å selge bolig i Vest-Agder

Solsiden leiligheter Rona har kun solgt 7 av 36 leiligheter. Foto: Solsiden senter Rona.

Solsiden leiligheter Rona har kun solgt 7 av 36 leiligheter. Foto: Solsiden senter Rona.

Vest-Agder kommer dårligst ut av alle fylkene i landet når det kommer til boligsalg i 2015.

Publisert:

Dette viser en rykende fersk statistikk publisert av Boligprodusentene tirsdag 26. januar.

- Det er nok flere ulike grunner til at salget har gått ned i Vest-Agder. Siden dette fylket utgjør en så liten andel i markedet, er det viktig å huske at det ikke skal mye reduksjon i salget til før det gir stort utslag prosentvis, sier markedssjef for Boligprodusente

ne Jøns Sjøgren.

Store variasjoner blant fylkene

Boligsalget i Vest-Agder gikk ned 30 prosent i 2015 sammenlignet med 2014. Dette er den største nedgangen blant fylkene i landet.

Men, selv om det var stor nedgang i Vest-Agder var ikke dette tilfelle i resten av landet. Oslo og Akershus var noen av mange med stor oppgang i salget, der begge fylkene hadde rundt 50 prosent økning i salget. Aust-Agder hadde også et betraktelig bedre år en nabofylket. De hadde en økning på 66 prosent.

Lavere etterspørsel- Igangsettingen av nybygg i Vest-Agder var på et normalt nivå i 2015, altså en økning på 2-3 prosent. Så, når etterspørselen på boligmarkedet ikke øker i samme takt, blir det en nedgang i salget, forklarer Sjøgren.

- Vi er ikke akkurat inne i den beste økonomiske tiden for øyeblikket. Petroleumsindustrien går dårlig, noe som merkes i sørvest. Nye boliger bygges, samtidig som flere faste ansatte mister jobbene sine. Derfor blir det vanskeligere å selge i fylker som Rogaland og Vest-Agder, mener Sjøgren

Kun solgt 7 av 36 leiligheter

Ved Solsiden senter på Rona i Kristiansand er kun 7 av 36 leiligheter solgt. Boligene ble ferdigstilt februar 2015, og nå må det tas i bruk andre metoder etter manglende kjøp.

- Vi vet ikke hvorfor det har vært så vanskelig å selge. Vi har til og med begynt å leie ut flere av leilighetene pga. manglende kjøp, sier Roal Aga Pedersen fra Kruse Smith.