Sørnett

Vår i februar forvirrer dyrene

Blomster i februar. Foto: Morten Fjelldalen

Blomster i februar. Foto: Morten Fjelldalen

Denne vinteren er uvanlig mild og mange nyter varmen. For enkelte dyrearter kan det skape forvirring og føre til redusert bestand når blomstene kommer i februar. Og for andre kan de bli flere enn normalt.

Publisert:

I januar har den ene varmerekorden etter den andre blitt slått. Slik har det vært over store deler av landet. Vi kan jo bare ta av boblejakka og sette oss på en benk i parken for å nyte sola – eller en utepils. For dyrene er det ikke like enkelt. Noen dyr blir rett og slett forvirret.

Biene er blant de artene som har store utfordringer. Normalt skal jo de nå i februar holde seg i ro inne i kubene, eller bolene for de ville biene. Varmen nå på vinteren lokker biene til å fly ut. Noen få blomster er å finne. Og bidronninga vil starte å legge egg. Det største problemet nå er at det ikke er nok mat. Det vil si nektar og pollen. Spesielt hvis mars skal vise seg å bli en kald måned. For tamme honningbier vil jo birøkteren kunne hjelpe dem over den verste kneika. Den muligheten har ikke de ville artene. Birøkter Johanna Marcussen i Kristiansand er en av birøkterne som fôrer biene sine med ekstra sukker nå.
Utover hele sommeren kan bestanden av bier bli redusert. Og det vil bli mindre pollinering av blomster. Rundt en tredjedel av maten vi spiser har sin opprinnelse i planter som er blitt pollinert av innsekter.

Haren er også et dyr som har utfordringer nå med en mild og snøfattig vinter. Haren har jo som kjent hvit pels på vinteren, som en fin kamuflasje i snøen. En hvit hare som løper over en brun skogbunn kan bli et lett bytte for rovdyr. «Den enes død er den andres brød» sier et gammelt ordtak. Så for reven blir jo tilgang til mat mye enklere.

Flått og brunsnegler er blant de arter som har gode overvintringsforhold, og kan dukke opp i større antall og på nye steder, sier Petter Bøckmann til Nrk. Brunsneglen, eller Iberiaskogsneglen som den egentlig heter, er en innført og uønsket art her i Norge.

Fugler som har innsekter som sin viktigste matkilde kan også møte utfordringer. Når det blir færre innsekter får de rett og slett for lite mat. Det er jo ikke bare for en fugl å jakte på annen type mat enn hva den er vant til. Blåmeisen er helt avhengig av å finne innsektslarver når den skal mate sine nyklekte unger på forsommeren. Linerla er en annen fugl som er avhengig av å spise små innsekter på våren når den kommer tilbake til Norge.