Sørnett

Venner fremfor religion

Venner og skolekamerater fr.v Daniel Welle, Markus Olsen og Kristine Nilsen setter familie og venner fremst. (Foto: Isak Gundersen)

Venner og skolekamerater fr.v Daniel Welle, Markus Olsen og Kristine Nilsen setter familie og venner fremst. (Foto: Isak Gundersen)

En ny undersøkelse gjort blant ungdommer i Agder viser at det er ingen nødvendig sammenheng mellom det å være lykkelig og religiøs. Familie og venner er derimot viktigere.

Publisert:

Daniel Welle (17) går på Service og samferdsel på Gimle skole. I likhet med klassekameratene Markus Olsen (16) og Kristne Nilsen (16) er det ingen tvil om at relasjoner er viktigere enn både religion og prestasjoner når det kommer til livsmål.

Venner viktig

I undersøkelse utgjort av forsker Leiv Einar Gabrielsen, ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand, kommer det frem at samhold med andre mennesker er avgjørende mål for lykkefølelse og god psykisk helse blant ungdommer. Religion og prestasjoner er derimot mindre viktige.

- Undersøkelsen gav utslag som forventet, forteller Gabrielsen.

Forskeren syntes likevel resultatene er overraskende når det gjelder religion.

- I forhold til annen forskning på dette område er disse resultatene verdt å merke seg siden de går i mot den regjerende hypotesen om at religiøse mennesker er mer lykkeligere, sier Gabrielsen.

[img64573_2RS]

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Gabrielsens doktorgrad avhandling som går på studiene av ungdommers livsmål og mening med livet.

Mål er bra for helsen

Undersøkelsen baserer seg på 800 ungdommer i aldersspennet 14-19 år i Agder. Den forsøker i hovedsak å kartlegge hva mål ungdommene har og om hvordan de vurderer disse som realistiske å oppfylle.

Av disse målene scorer relasjoner høyest sammen med generalitet. Nederst kommer punktene prestasjon og religion.

Kristine Nilsen har drevet litt med håndball. Hun tror kanskje prestasjoner kan være tilnærmet like viktig som samvær med andre. Likevel har hun ikke håp om å hevde seg innen sporten.

- Nei, det skjer bare ikke, sier Kristine selvransakende.

Gabrielsen mener bare det å ha mål i seg selv er viktig.

- Mål og ambisjoner er bra og fremmer psykisk helse. Selv om de ikke gjennomføres forteller, han til Sørnett.