Sørnett

Vest-Agder blant de beste - Aust-Agder blant de verste

VIKTIG: Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, mener det er viktig at kommunene er åpne og informerer beboerne om kvaliteten på tjenestene de tilbyr. FOTO: Bilde fra Forbrukerrådet sine hjemmesider.

VIKTIG: Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, mener det er viktig at kommunene er åpne og informerer beboerne om kvaliteten på tjenestene de tilbyr. FOTO: Bilde fra Forbrukerrådet sine hjemmesider.

I en undersøkelse gjort av Forbrukerrådet kommer det frem at 40 prosent av norske kommuner ikke gjør systematiske undersøkelser av hvordan de eldre har det på sykehjemmene rundt om i landet.

Publisert:

I undersøkelsen kommer Vest-Agder ut blant de bedre på landsbasis, samtidig som Aust-Agder er i motsatt ende av skalaen. Tallene har Forbrukerrådet hentet fra Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) gjort i 2018 og følger fylkesstrukturen fra da. Tallene gjelder for perioden 2015-2018 og kommunene svarte da på om de hadde utført brukerundersøkelser på sykehjem i løpet av disse tre årene.

Tidligere Vest-Agder fylke kommer bra ut i undersøkelsen, der 80 prosent av sykehjemmene har gjennomført brukerundersøkelsen. I nabofylket Aust-Agder var det derimot langt verre. Her hadde under halvparten, nærmere bestemt 47 prosent, utført undersøkelsen.

Viktig for å kunne tilby en god tjeneste
Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, mener at det er viktig at kommunene gjør undersøkelser for å sikre at kvaliteten på tjenestene de leverer er gode nok. Hun forteller at Forbrukerrådet er opptatt av at de kommunale tjenestene, blant annet sykehjem, er veldig viktig i folks liv.

- Når du er på sykehjem så er du helt prisgitt kommunens tjenester. Det er de som bestemmer når du får mat, når du får legge deg og hva slags aktiviteter du får gjennom dagen. Hvis kommunen skal lykkes med å gjøre dette på en bra måte, så er de helt nødt til å spørre beboerne hva de mener. Og det er derfor mange kommuner utfører systematiske brukerundersøkelser der de spør beboerne og de pårørende hva de tenker om ulike faktorer på sykehjemmene, sier Skogly.

Skogly forteller at de har hentet tall fra SSB, kartlagt hvordan det egentlig står til rundt om i landet, og funnet ut at 173 kommuner i Norge dropper å undersøke hvordan de eldre har det.

- Blir innbyggerne i kommunene rett og slett for dårlig informert?

- Ja, kommunene gjør ikke de undersøkelsene som skal til for å lykkes med gode omsorgstjenester. Det er helt nødvendig å spørre de eldre hvordan de opplever tjenestene på sykehjemmet, for at kommunene skal klare å lykkes med å gjennomføre tilbudet på en bra måte.

- Kommunene blir spurt i forbindelse med KOSTRA om de har gjennomført denne undersøkelsen i løpet av de siste tre årene, og da er det altså et skremmende stort antall som sier nei, forteller Skogly.

Verst i nord
Forbrukerrådets oversikt viser at det står aller verst til i nord. Sammen med Hordaland og Aust-Agder havner de tre nordligste fylkene i den dårligste kategorien.

I Finnmark har bare 11 prosent av kommunene utført brukerundersøkelser, og skiller seg særdeles dårlig ut. Hedmark er best i landet, der 91 prosent av kommunene har rapportert inn at de gjennomfører brukerundersøkelser.

[img204366_2LF]

Pliktig til å melde inn
- Undersøkelsen tar utgangspunkt i at kommunene faktisk leverer inn brukerundersøkelsen sin. Kan det bety at mange kommuner ikke har gjort undersøkelsen eller at de ikke vil melde inn resultatene?

- De har plikt til å melde inn resultatene, de er faktisk lovpålagt å rapportere inn dette. Så vi tar det jo for gitt at alle som har gjort undersøkelsen har meldt den inn.

Forbrukerrådet mener det er på tide å sette krav til kommunene om flere systematiske undersøkelser av tjenestene sine, og påpeker at kommunene er forpliktet til å rapportere inn sine resultater.

- Det er frivillig om de velger å gjennomføre brukerundersøkelsen eller ikke. Vi mener at kommunene har bevist at dette ikke er tilstrekkelig. Så vi ønsker at dette skal bli et krav, sånn at man kan få en høyere kvalitet på kommunale tjenester over hele landet. Det skal ikke være tilfeldig, at noen kommuner gjør undersøkelsen og noen ikke. Når de velger å ikke gjøre det selv så bør de bli pålagt å gjøre det, mener Skogly.

Viktig med åpenhet
- Det blir jo litt vanskelig for folk å vurdere kvaliteten på tjenestene kommunen tilbyr hvis det ikke undersøkes hvordan tjenestene oppleves?

- Helt riktig. I tillegg til at de må utføre brukerundersøkelsene så er vi også opptatt av at de skal vise frem resultatene. For mange kommuner legger disse tallene ut på nettsidene sine, og det er jo et godt tegn. For det første så viser kommunen at man er åpen om dette, og for det andre så kan det virke skjerpende at resultatene ligger ute. I mange tilfeller kan man også bruke det som en brukerveiledning.

- For det første så viser kommunen at man er åpen om dette og for det andre så kan det virke skjerpende at resultatene ligger ute.

Skogly trekker fram et eksempel:

- Et par som skal finne barnehage til barnet sitt, de kan gå inn på kommunens nettsider og se resultatet av brukerundersøkelsen, se hvordan andre er fornøyd med pedagogisk oppfølging, hvordan utemiljøet er, hvordan kontakten mellom voksne og barn er osv. Dette er veldig viktig informasjon for foreldre som skal velge barnehage, sier Skogly.

Den nylige kommunesammenslåingen kan i så måte forbedre statistikken her i sør.

- Man kan jo håpe at nå som Agder har blitt slått sammen at resten lærer av de beste kommunene i det nye fylket, avslutter Skogly.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand