Sørnett

- Vest-Agder trenger et mobbeombud

Krf-politiker Tove Welle Haugland mener Vest-Agder trenger et mobbeombud. Foto: Anne Signe Øygarden

Krf-politiker Tove Welle Haugland mener Vest-Agder trenger et mobbeombud. Foto: Anne Signe Øygarden

Tove W. Haugland i Kristiansand KrF mener Kristiansand kommune bør være med og finansiere et mobbeombud i Vest-Agder.

Publisert:

Det er fylkesvaraordfører i Vest-Agder, Tore Askildsen, som har lansert ideen om et fylkeskommunalt mobbeombud. Han tror det er flere politiske partier som tenker i samme retning.

- Ønsket om en stilling som mobbeombud i Vest-Agder kommer ganske sikkert opp som et forslag i budsjettforhandlingene i 2017, utdyper Askildsen.

Kommunens politikere er splittet i synet

I Kristiansand kommune har politikerne et delt syn når det kommer til spørsmålet om et eget mobbeombud for Vest-Agder fylke. Gruppeleder for Høyre i Kristiansand, Renate Hægeland, forteller til Sørnett at partiet ikke ønsker et eget mobbeombud i Vest-Agder.

- Vi mener vi allerede har gode rutiner og systemer for  å håndtere mobbing, og derfor ikke trenger et eget mobbeombud. De siste undersøkelsene viser nedgang i antallet mobbesaker, så vi mener at vi ikke er i en situasjon hvor et mobbeombud er riktig tiltak. Vi ønsker å bruke de midlene vi har på andre tiltak, utdyper Hægeland.

Øyvind Berntsen er representant for FrP i Bystyret i Kristiansand. Han er enig med Høyre og Hægeland om at det per dags dato ikke er nødvendig med et eget mobbeombud i Vest-Agder.

- FrP stiller seg foreløpig negative til et eget mobbeombud i fylket vårt. Oppvekstsektoren mener dette allerede er ivaretatt i skolen, og vi stemte derfor mot da det ble tatt opp i Bystyret i år. Når den tid kommer at dette eventuelt blir tatt opp igjen i 2017, må vi selvfølgelig ta stilling til det på ny, utdyper Berntsen.

- Viktig å se på erfaringene fra Søgne kommune 

[img144339_2RS]

Tove W. Haugland i Kristiansand KrF, mener derimot at det Kristiansand kommune trenger er et mobbeombud for hele fylket.

- I Kristiansand kommune har vi allerede et godt team med en overordnet funksjon, som bidrar til å hjelpe til i saker og lære opp lærere og foreldre til hvordan man håndterer mobbesakene. Det vi trenger er et mobbeombud for hele Vest-Agder fylke, og dette er noe fylkestinget skal diskutere i juni, forteller Haugland.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Kristiansand, Mette Gundersen, mener det kan være nyttig å se på erfaringene med et kommunalt mobbeombud i Søgne kommune.

- Det kan være relevant med et eget mobbeombud i Vest-Agder, men det viktigste vil likevel være å ha en fordomsfri diskusjon om hvordan vi på best mulig måte kan forebygge mobbing. Bystyret har i utgangspunktet sagt nei til til et eget mobbeombud i Kristiansand kommune, men vi vet at debatten vil komme opp igjen på nytt i 2017, avslutter Gundersen.

 

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand