Sørnett

– Viktig å utfordre tradisjon og vanetenkning

Maryan Abukar Nur mener at for å få flere kvinner engasjert i religiøst arbeid må man bli flinkere til å øke interessen blant dem. Foto: Siri Stensland

Maryan Abukar Nur mener at for å få flere kvinner engasjert i religiøst arbeid må man bli flinkere til å øke interessen blant dem. Foto: Siri Stensland

Maryan Abukar Nur tror kvinners deltakelse i religiøse miljøer hadde vært større dersom man ble flinkere til å vise interesse for engasjementet deres, samt våget å utfordre tradisjon og vanetenkning.

Publisert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Selv har jeg aldri hørt om kvinner i Al-rahma Islamic Center som har fått spørsmål om å stille. Jeg tror at noe av årsaken til det manglende engasjementet og interessen blant annet er at det er så få kvinner som får spørsmål om de ønsker å stille, forteller hun.

Al-rahma Islamic Center er bare ett av mange tros- og livssynssamfunn i Kristiansand hvor styret kun består av menn. "Trenden" med at det er få kvinner i sentrale posisjoner i religiøse miljø synes å være et resultat av flere faktorer, hvorav tradisjon og religion virker å være de viktigste.

Tradisjon snarere enn religion

Al-rahma Islamic Center ble stiftet i 1995, og så langt Maryan kan huske har de aldri hatt et kvinnelig styremedlem eller en kvinnelig styreleder. Maryan Abukar Nur har bodd i Kristiansand i 21 år, og vært medlem av Al-rahma Islamic Center i like mange.

Maryan vet at manglende kapasitet og tid til å stille er faktorer som gjør det vanskelig for mange kvinner til å stille. Likevel tror hun at dominansen av menn i sentrale posisjoner menigheten i det religiøse miljøet i bunn og grunn er et resultat av tradisjon - ikke religion som mange kanskje velger å tro.

– Jeg tror det er mange kvinner, inkludert meg selv, som aldri har tenkt tanken om hvorfor det ikke sitter kvinner i styret nettopp fordi det er slik vi er vant til å ha det. Det er slik tradisjonen er, og så lenge folk er fornøyd med innsatsen til de som sitter der er det mange som ikke ser behovet for å endre på det, sier hun.

Tror fordelingen vil bli jevnere 
Til tross for at hun er fornøyd med innsatsen til det nåværende styret, tror hun kjønnsfordelingen vil bli jevnere med årene som kommer.

[img157855_2RM]

– Selv om jeg er fornøyd med innsatsen til det nåværende styret, synes jeg det hadde vært positivt dersom også kvinner var representert der. Det er viktig at ulike syn og meninger kommer til uttrykk, og det kan også være med å inspirere og engasjere flere barn og unge, særlig jenter, til å ønske å sitte der selv når de blir eldre, utdyper hun.

Konservativ teologi og ren vanetenkning 

Pål Steinar Repstad, norsk sosiolog og professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, er enig med Maryan om at mye av årsaken til kvinners manglende engasjement og interesse i religiøst arbeid er en blanding av konservativ teologi og ren vanetenkning.

– Dette varierer selvsagt i litt ulikt blandingsforhold i de enkelte trossamfunn, men er i stor grad er dette de største årsakene.

Repstad påpeker at likestillingen har kommet et godt stykke de siste 40-50 årene, men at to områder henger etter: privat næringsliv og religiøse samfunn.

– Vi vet i tillegg at Sørlandets religiøse miljøer er mer konservative med hensyn til likestilling enn tilsvarende miljøer ellers i landet, selv om også Sørlandet kommer etter, avslutter han.