Sørnett

Vil at alle skal inkluderes

Rune Tobiassen er opptatt av at alle skal bli sett og hørt i sin lokale menighet.

Rune Tobiassen er opptatt av at alle skal bli sett og hørt i sin lokale menighet.

Touchpoint Kristiansand har møter som retter seg mot unge voksne, og er en av flere nye menigheter som de siste årene har blitt plantet. Menighetsplanting er blitt veldig populært verden over, og her i Kristiansand er det blant annet 10 misjonsmenigheter innen en radius på 20 minutter med bil.

Publisert:

- Vi hadde en brann om å nå unge folk, spesielt i alderen 18 år og til de blir etablert med familie. All statistikk viser at de fleste forsvinner fra menigheter i denne alderen. Roy Elling Foss er leder for Touchpoint Kristiansand og sier at mange ungdommer mener at menighet  ikke lengre er relevant. Derfor sier han at de ønsker å gjøre Touchpoint relevant.

- Litt av strategien er å gjøre møtene mer ekslusivt,  og dette gjør vi med at møtene er tilpasset ungdommer og ikke alle andre, og dette skaper et godt miljø i seg selv.

Rune Tobiassen er pastor i Østsida Frikirke som er en lokal menighet som stammer fra Den evangelisk lutherske frikirken i Kristiansand. For han er menighetsplanting viktig fordi han ser at folk vil ha sin lokale menighet.

- Folk vil ha en lokal menighet nå. De vil ikke reise rundt for å finne sin menighet, og så firer de heller litt mer på det teologiske. Så tror jeg at det først og fremst handler om å disippelgjøre, se mennesker og inkludere de mye mer i menighet hvis vi er færre mennesker.

 

 

Dette er Gustav Steensland, som er doktor ved Misjonshøgskolen i Kristiansand enig i. Han har undervist i menighetsplanting flere ganger.

- Domkirken menighet i Stavanger opplevde at byen vokste. Da foretok de en form for "knoppskyting" ved å etablere en ny menighet i ytterkanten av ditt geografiske område. På denne måten kan flere komme til den menigheten der de bor og derfor kan de få nærhet, tilhørighet og samhold i sitt område av byen.

Steensland sier også at menighetene også ønsker å være relevante og aktuell.

- Hvis en kirke mener å være relevant og viktig for folk i et land eller et distrikt, så er det viktig å være der folk er. Så da blir menighetsplanting på agendaen med en gang.

 

I Kristiansand er det mange menigheter som de siste årene har blitt plantet. Magne av menighetene er klar over at de ønsker å ha de samme folkene til sine menigheter. Tobiassen sier at de er åpne på det og deler sine erfaringer for å skape vekst og best mulig fellesskap.

- Det er en ting vi har vært bevisst om fra første stund. Vi ber for de andre menighetene hver gudstjeneste, fordi vi ser oss selv som en stor menighet i Guds rike. Vi har vært opptatt av en velsignelseskultur, vi spiser lunsj sammen og vi tar opp kollekt til de andre menighetene.

Både Roy Elling Foss og Rune Tobiassen sier  at de oppfordrer folk til å fortsette å gå i andre menigheter fordi de ser at de passer bedre en annen plass og fordi de ikke ønsker å "stjele" medlemmer fra andre.

- Jeg har faktisk sagt til folk at de må slutte å gå i Touchpoint fordi de passer en annen plass. Så jeg mener at vi må heie på alt Guds folk, jeg syns det er helt fantastisk at andre nye arbeid etablerer seg i byen for sammen kan vi nå flere folk, avslutter Foss.

 

For Roy Elling Foss er aldersgruppen unge voksne en av de aller viktigste.

[img140247_2RM]

- Veldig mange menigheter har et arbeid opp til man er 18 år og så bare dropper de ut, og hvis man i denne alderen får gode vaner som å gi kollekt, gå på møter, lese i Bibelen og skape gode relasjoner i menighetene vil de fortsette med dette resten av livet. Så derfor er det enormt viktig å fokusere på denne aldersgruppen.

 

Touchpoint Kristiansand har møter hver torsdag fra klokka 19.00 på Bedehuset i Dronningens gate 36.

 

Hør hele innslaget her!