Sørnett

Vil få kontroll på ulovlig våpenbesittelse

Regjeringen innfører nasjonalt våpenamnesti for å få kontroll på ulovlige våpen i Norge. Varsler du politiet i perioden 1. mars - 31. mai 2017 slipper du straff, selv om du har et ulovlig våpen liggende hjemme.

Publisert:

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) til NROF.

Våpenamnesti innebærer at man kan levere inn ulovlige våpen, både registreringspliktige og våpen som ikke er tillatt etter norsk lov, uten å bli straffet for besittelse av ulovlig våpen.
Våpnene kan da etterregistreres, destureres, videreselges eller deaktiveres (plomberes). Våpenamnestiet omfatter også ammunisjon, og det blir lagt tilrette for destruering av denne.

Strafferammen for besittelse av ulovlige våpen er to år. Fire i alvorlige tilfeller.
Tidligere har det blitt gjennomført våpenamnesti i 2003, 2004 og 2008.

Ønsker du å levere inn våpen kan du ta kontakt med din lokale politimyndighet.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand