Sørnett

Vil gjøre narkotika lovlig

Bilde av andreas Jacobsen. Tatt av Thea Gitmark Ugland

Bilde av andreas Jacobsen. Tatt av Thea Gitmark Ugland

Vårt mål med denne politikken er at vi ønsker å endre ruspolitikken, forteller Andreas Jacobsen.

Publisert:

Andreas Jacobsen som er formann i Agder FPU forteller det er to grunner til at FPU ønsker å legalisere narkotika. Den ene grunnen er at de tenker på individets frihet.

- Folk skal kunne velge selv og bestemme over sin egen kropp, forteller Andreas Jacobsen Sørnett.

Tryggere

Den andre grunnen er at de vil gjøre bruken tryggere og at de ønsker å redusere den ved å opprette ulike «vinmonopol» for selve narkotikaen hvor det er egne fagpersoner som står for salget.

- Det skal være trygt for brukeren. Det er jo mye tryggere å dra til et pol hvor det er fagpersoner enn å få tak i narkotika av en person som en ikke kjenner under en bru, forklarer Jacobsen.

Med dette mener han at det er en risiko med å kjøpe narkotika nå til dags på grunn av upålitelige langere. En vet sjeldent hvilke farlige stoffer som finnes i narkotikaen en kjøper av disse personene. Ved å få disse polene vil gjøre det tryggere for de som velger å utnytte seg av disse tilbudene. Rusavhengige får også da muligheten til å få riktige doser som kanskje ikke er like skadelige.

Dennis Torkelsen som er fylkesleder for AUF i Vest-Agder forteller at de er enige i at narkotikapolitikken i Norge trenger en ny kurs, men at de er sterkt uenige med FpU i å legalisere alle narkotiske stoffer. De mener at det kan ha store konsekvenser

- Vår tanke er at noe må skje, men å legalisere all narkotika er en farlig vei å gå, forklarer Torkelsen.

Senket etterspørselen

[img155189_2RM]

Erfaringer fra andre land viser til at legaliseringen har senket etterspørselen på andre narkotikamidler, men igjen har økt etterspørselen på det legaliserte narkotikamidlet. Åpnes det opp for legalisering av alle narkotiske stoffer frykter AUF generell økt etterspørsel på ulike narkotiske stoffer.

- Si man åpner for full legalisering. Hva om man etter noen år ser at det går veldig galt. Da blir det svært vanskelig å gjøre det ulovlig igjen, forteller han.

Narkotiske stoffer

En har for eksempel prøvd å forby alkohol uten hell. Det var ikke mulig på grunn av at det hadde blitt en for stor del av samfunnet. Dennis forteller at hvis det åpnes for narkotiske stoffer så kan en risikere at en del narkotiske stoffer får en for stor plass i samfunnet til at det er mulig å innføre forbud igjen. Istedenfor legalisering slik FPU ønsker, tar AUF heller til ordet for avkriminalisering, hvilket vil gjøre det tryggere for brukerne, men likevel straffe de som selger.

- En 5000 kr bot vil ikke hjelpe en som allerede har vært rusavhengig i 20 år, heller gjøre situasjonen verre forklarer Torkelsen.

Norge har vært flinke til å skape sunne holdninger mot bruken av narkotika, men AUF forteller at de fortsatt mener at Norge per nå har en for streng narkotikapolitikk. For AUF er det viktig at en styrker det rehabiliterende arbeidet og at en styrker de støtteapparatene vi allerede har, slik at vi kan hjelpe enda flere.