Sørnett

Vil heller forurense enn å verne miljøet

Snøsmelteanlegg i Oslo (Illustrasjonsbilde av NCC)

Snøsmelteanlegg i Oslo (Illustrasjonsbilde av NCC)

I Oslo har man nå et snøsmelteanlegg som skaper store fordeler for miljøet og befolkningen. I Kristiansand har man ikke noe slikt renseanlegg. Her blir snøen heller dumpet i sjøen, uten å renses.

Publisert:

For befolkningen i Oslo skal anlegget gi renere luft, renere grunnvann og et renere havnebasseng, og man sparer årlig miljøet for CO2-utslipp tilsvarende 270 personbiler.

Torfinn Jore, ansvarlig for snødeponering i Kristiansand kommune, er ikke bekymret for forurensningen det skaper når man her i byen dumper snø i sjøen.

-Det sier seg selv at snøen blir litt forurenset. Men det er mer nødvendig med et slikt anlegg i Oslo, siden det er en mye større by enn Kristiansand. Det er kun snøen i Kvadraturen som blir kjørt i sjøen. Det andre smelter.

Skadelig for miljøet

Naturvernforbundet mener flere kommuner bør vurdere å skaffe seg et snøsmelteanlegg som de har i Oslo. Leder Lars Haltbrekken forteller til Sørnett at tungmetaller og andre miljøgifter som er i snøen fra trafikken tas opp i næringskjeden når det blir sluppet ut i sjøen.

-Sammen med de andre miljøgiftene og utslippene i sjøen vil det være til skade for fisk og planteliv. På lang sikt vil det gå oppover i næringskjeden mot menneskene. Det kan være kreftfremkallende og hormonregulerende.

Stor interesse for anlegget

Anlegget er det NCC som står for, etter å ha inngått en åtteårig kontrakt med Oslo kommune som sier at de skal motta all snø som kjøres vekk fra veiene. Snøen blir smeltet ved hjelp av sjøvann, og renset for grus, sand og tungmetaller, og deretter ført ut i sjøen. Man sparer da miljøet for miljøgifter som snøen kan inneholde, og kan drive gjenbruk av grusen og sanden.  NCC har mottatt forespørsler fra Finland, Russland og Canada som alle har vist interesse for det nye anlegget. Anlegget er lagd for å hjelpe kystbyer med problemer som gjerne oppstår ved snødeponering. Og siden Kristiansand er en kystby, skulle man kanskje tro det var interessant å vurdere et slikt anlegg.

Mange fordeler

Sjefsingeniør Terje Myrhaug hos NCC er mannen bak ideen, og ifølge han kan anlegget bygges og vedlikeholdes veldig enkelt ettersom det er helautomatisk og kan bygges ved kai. Anlegget i Oslo blir bare styrt av 3 menn, og sto klart etter omtrent et halvt år.

-Noen fordeler med et slikt anlegg er at man slipper å varme opp med strøm, propan og diesel som koster penger, men heller bruker sjøvann som er gratis og mer miljøvennlig fordi det har mye energi i seg selv. Det blir også mindre lastebiltrafikk da man nå kan ta 12 lass på timen i stedet for 5. Det ville også blitt mulig å støpe vegger rundt, slik at man kan bruke plassen som parkeringsplass, eller bygge i en blokk eller kontorkompleks, forteller Terje Myrhaug til Sørnett.

Men Kristiansand kommune vil likevel ikke ha et slikt anlegg. Torfinn Jore fra Ingeniørvesenet i Kristiansand mener det må komme pålegg fra fylkeskommunen hvis noe sånt skal lages her i byen.