Sørnett

Vil hjelpe ungdom å slutte med hasj

Madelene Skårdal, koordinator for hasjavvenning i Kristiansand kommune. (Foto: Nina Therese Larsen)

Madelene Skårdal, koordinator for hasjavvenning i Kristiansand kommune. (Foto: Nina Therese Larsen)

Kristiansand kommune satser tungt på å få unge til å slutte med hasj. Denne måneden samles mellom 200 og 300 fagfolk for å lære mer om hasjavvenning.

Publisert:

 

– Vi setter i gang avvenningsprogram, både i gruppe og individuelt, for ungdommer som er motivert for å slutte med hasj. I tillegg utfører vi rusforebyggende tiltak som for eksempel  undervisning på skoler, hvor vi formidler faktakunnskap om cannabis samt konsekvenser av bruk, sier Madelene Skårdal, som er koordinator for hasjavvenningsarbeidet i Kristiansand kommune.

 

Målgruppen

Målgruppen for dem som kommunen vil hjelpe ut av hasjavhengighet er folk opp til 30 år, det er i denne aldersgruppen utbredelsen av cannabisbruk er størst.

Seminaret «Ut av tåka 2014» holdes 19. februar. Seminaret er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

– Hvem er dette seminaret for?

– Dette er et seminar for alle dem som jobber med ungdom som ønsker mer kunnskap om cannabis. Hovedtema for årets seminar er "sosiale konsekvenser av cannabisbruk i forhold til skole og arbeid", sier Skårdal. Hun håper derfor både ansatte på skole, helsepersonell, sosionomer/ruskonsulenter, ansatte ved NAV/bedrifter med arbeidsrettede tiltak og andre som har kontakt med ungdommer blir presentert på seminaret.

 

Påvirker skolegang

–  Hvorfor bør folk holde seg unna hasj?

[img103811_2RS]

– Vi er spesielt opptatt av å hjelpe ungdom. Det viser seg at mange av dem som bruker hasj faller ut av skolen. Hasjrøyking har en klar sammenheng med en svekkelse av hjernens kognitive funksjoner, i tillegg medfører bruk av hasj mange andre helseskader både psykisk og fysisk. Det er mange grunner for å advare mot hasj, sier Skårdal.

– President Barak Obama har nylig uttalt at det ikke er farligere å bruke cannabis enn alkohol. Hva betyr en slik uttalelse for det arbeidet som dere driver for å få ungdom til å slutte med hasj?

– Vi vet at alkohol er det mest brukte rusmiddelet i samfunnet og vi vet hvilke konsekvenser det har både for samfunnet og for den enkelte individ. Det samme gjelder cannabis. Vi trenger derfor ikke flere legale rusmidler. I samtaler med ungdommer går vi ikke inn i legaliseringsdebatten. Vi vet konsekvensene av hasjrøyking. Vi vet at hasjavvening hjelper og derfor har vi gode grunner til å fortsette med dette arbeidet, sier Skårdal.

- Vi ser at det er mest utbredt blant gutter, men at jenteandelen av de som bruker cannabis stadig øker, sier Skårdal.

 

Bringer med seg konsekvenser

Håvard Berge, som også er koordinator for hasjavvenning Kristiansand, meddeler at cannabis-bruk har sine konsekvenser.

- Hva er konsekvensene av cannabis-bruk?

- Hukommelsen, viljen til å fullføre og konsentrasjonen blir påvirket, sier Berge og legger til at mange dropper ut av videregående skole.

 

3 000 kroner og oppover

- Hva er straffen for å bli tatt for røyking?

- Blir du tatt for røyking får du bot fra 3 000 kroner og oppover. Alle som har blitt tatt for røyking får automatisk et års utsettelse på sertifikatet. De som blir tatt tre ganger mister sertifikatet, forteller Berge. [faktaboks]

- Hva bør en gjøre hvis en har mistanke om at noen du kjenner bruker narkotika?

- Har man mistanke bør en snakk med dem det gjelder, og snakke med voksne og foreldre før det går for langt, sier Berge.

- Hva tror du et slikt seminar har å si?

- Folk som jobber med ungdom kan oppdatere seg på forskning og utveksle ideer, sier Berge, og legger til at det er det niende året dette seminaret arrangeres.

For mer informasjon om seminaret og programmet for dagen besøk denne siden http://www.kristiansand.kommune.no/PageFiles/40501/ut -av-tc3a5ka-2014-program-folder-1.pdf