Sørnett

Vil komme i verdenstoppen på forskning av kunstig intelligens

Forskere fra hele verden samles på House of CAIR for å forske på kunstig intelligens. Foto: PRIVAT

Forskere fra hele verden samles på House of CAIR for å forske på kunstig intelligens. Foto: PRIVAT

Forrige torsdag åpnet House of CAIR på UIA. Der samles forskere fra hele verden, for å bygge morgendagens kunstig intelligens.

Publisert:

I 2017 åpnet CAIR, centre for artificial intelligence research, på UiA i Grimstad. CAIR er et senter, der forskere fra store deler av verden samles for å forske på kunstig intelligens. På nettsiden til forskningsenteret står det "på søken etter superintelligens, angriper vi uløste problemer og presser forskningsfronten".

[img190458_2LM]

Professor og direktør for CAIR, Ole-Christoffer Granmo, forteller at det nye konseptet som ble lansert forrige torsdag er en utvidelse av forskningssenteret.

- House of CAIR er et tyngdepunkt for kunstig intelligens, hvor vi samler forskere fra hele verden. Her inviterer vi inn internasjonale partnere til en felles forskning innenfor dette feltet, forteller han.

Vil komme i tet
Facebook og Google er de største innenfor kunstig intelligens akkurat nå. Granmo forteller at de vil komme i tet i verdenstoppen når det gjelder forskningen, og at for å nå dette målet krever det både enorm regnekraft og samlet hjernekraft.

- Vi investerer 25 millioner på kunstig intelligens som åpner opp for helt nye muligheter, opplyser han.

Han forteller videre at ved å invitere inn både nasjonale og internasjonale forskere, vil de få et konkurransefortrinn på nasjonal basis innenfor forskningen.

- Vi har et nasjonalt tyngdepunkt. Så har vi invitert andre universiteter fra både her til lands og fra utlandet. Vi har hatt forskere fra Universitetet i Oslo, og noen fra England for eksempel. De er en ressurs for regionen, forklarer Granmo.

Utvide ny medisinsk kunnskap
Det er ikke en ny ting at sykehus rundt om i Norge allerede bruker kunstig intelligens på sine institusjoner. Men Granmo tror og håper at forskningen vil komme så langt at maskiner med kunstig intelligens etterhvert kan klare å tolke symptomer og velge behandling. Han er ikke i tvil om at det er mange flere yrker enn kun helsesektoren som vil ha nytte av dette.

- Det handler om å automatisere og kopiere menneskelige evner til å tenke og resonnere, ta beslutninger og forbedre arbeidsoppgaver. Alle mulige yrkesgrupper kan ha glede av kunstig intelligens.

Et annet område de vil satse på er også fornybar energi og bærekraftig utvikling, forteller han.
- Vi kan få bedre utnyttelse av energi, og samtidig forbedre samfunnet med denne type superintelligens, sier Granmo.

Mål
Videre forteller han at målet ved House of CAIR er å skape kunnskap om kunstig intelligens, og å utdanne neste generasjon innenfor temaet.

- Vi har kommet så langt, men vi kan gjøre enda mer i fremtiden. Supermaskiner har like mye evnekraft som 4000 datamaskiner, så de kan lære seg ting mye raskere.