Sørnett

Vil kutte 40 prosent i klimagassutslipp

Disse endene blir nok glad for å høre om regjeringens målsetninger. FOTO: Mats Myredal Thorsen

Disse endene blir nok glad for å høre om regjeringens målsetninger. FOTO: Mats Myredal Thorsen

- Regjeringen går ikke langt nok med sine klimamål, mener Hans Petter Horve (MdG).

Publisert:

[img124749_2RS]

Hans Petter Horve, Miljøpartiet de Grønnes enslige representant i Kristiansands bystyre, vil ha enda flere og enda raskere kutt.

- Det er bare er en selvfølge at Norge, som en av verdens største oljeeksportører, tar sin del av ansvaret for reduksjon av utslipp, sier Horve til Sørnett.

 

Store kutt

- Norge og verden må ta nye og modige skritt på vei mot lavutslippssamfunnet, sa statsminister Erna Solberg (H).

[img124749_3RS]

Sammen med klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte hun onsdag morgen regjeringens forslag til norsk klimaforpliktelse frem mot 2030.

Hun avslørte planer om store kutt i klimagasser.

- Ambisjonene er minst 40 prosent kutt sammenlignet med 1990, sa statsministeren.

[img124749_4LM]

[img124749_5RS]

Vil bruke sterkere virkemidler

De blåblå ønsker en felles klimaavtale med EU, basert på unionens klimamål.

- Vi foreslår en utslippsforpliktelse for Norge som er like ambisiøs som EUs forpliktelse, sa Tine Sundtoft.

Reduksjonen i EU skal delvis skje ved at utslippskvotene i EU gradvis reduseres. Rundt halvparten av norske utslipp er omfattet av EUs kvotesystem. Resten av reduksjonene skal komme fra kvotefri sektor.

- Forslaget vårt innebærer at vi også må kutte utslipp nasjonalt, og det vil kreve vilje til å ta i bruk sterkere virkemidler i årene som kommer, mener Sundtoft.

[img124749_6LM]

En avtale med EU vil også bety at Norge ikke kjøper klimakvoter av FN. Norges bidrag til reduksjon av utslipp i utviklingsland skal fortsette uten påvirkning av de nye målsetningene.

- Innsats i utviklingsland vil på denne måten komme i tillegg til, ikke i stedet for, klimatiltak i rike land, sa Sundtoft.


 

Savner oversikt i Kristiansand

Hans Petter Horve mener at biltrafikken og prosessindustrien er den største utfordingen i Kristiansand.

- Det er også viktig at alt av utslipp regnes med, for tidligere har deler av industrien ikke blitt medregnet i kommunens klimaoversikt, sier han.

Horve savner en grundig kartlegging av utslippene i byen de siste årene, samt en tiltaksplan for hvordan utslippene skal reduseres raskere.

 

- Fungerer ikke i praksis

[img124749_7RS]

Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdoms (NU) sentralstyre, er også skuffet over regjeringen.

- Det er ikke nok. Norge har tjent seg søkkrike på olje og gass, og har midlene til å omstille seg raskere samtidig som man hjelper fattige land med midler fra oljefondet til klimatiltak. Istedet åpner de parallelt med dagens proklamering for å lete etter olje i Arktis,  sier Eiterjord til Sørnett.

NU savner nasjonale mål fremfor å henge seg på EUs klimapolitikk.

- EU sine utslippskvoter fungerer ikke i praksis. Det er alt for å lett å kjøpe seg fra forpliktelsene, mener Eiterjord.

Miljøforkjemperen argumenterer for at miljøvennlige arbeidsplasser, utbygging av det nasjonale tognettverket, og ikke minst kollektivtransport bør stå fremst blant regjeringens prioriteringer fremover.

 

Kristisk til utbygging av E18

Eiterord forteller at NUs viktigste sak i Kristiansand og Agder er å prioritere utbygging av kollektivtrafikk fremfor E18.

- Veibygging er dyrt og privattransport er forurensende, så vi mener det både er klokere økonomipolitisk og bedre klimapolitisk med en omdreining mot mer kollektivtransport.