Sørnett

- Vil redde helse og verdighet

Smittevernslege Dagfinn Haarr ønsker å dele ut røykeutstyr til heroinmisbrukere i Kristiansand. Han tror ikke det vil redde liv, men tror det kan redde helse og verdighet.

Publisert:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=essYQyXD32Y[/youtube]
Haarr mener at det innebærer en langt mindre risiko ved å gå over til å røyke heroinen.

- Du slipper byller, infeksjoner og andre ting som ofte følger det å bruke sprøyte, sier smittevernslegen.

Daglig leder i Kirkens Bymisjon i Kristiansand, Tobbi Kvaale, synes ideen er god, men er usikker på om det lar seg gjennomføre i praksis.

- Ved å røyke heroin trenger du mye mer av stoffet for å få en effekt. Det er veldig få rusmisbrukere som har råd til dette, sier Kvaale.

Økonomiske utfordringer

Dagfinn Haar påpeker også de økonomiske utfordringene for heroinmisbrukerne, men mener imidlertid at det går opp i opp for brukerne. - Å røyke heroinen krever mer heroin for å bli høy, men når rusmisbrukerne setter sprøyten hender det at de bommer på blodåren og da er det en hel dose som går tapt. Derfor tror jeg det går opp i opp, mener Haar.

- Ikke en politisk sak

Byrådet i Oslo er positive til kampanjen. Det forstår Haarr godt, men han understreker at Kristiansands politkere har viktigere oppgaver i forbindelse med ruspolitiken.

- Dette er ikke en politisk sak. Det er en oppgave for sosialtjenesten, feltsykepleien og legene, sier Dagfinn Haarr.