Sørnett

Ytringsfrihetens grenser

Kristiansand: -Uten toleranse kan ikke det liberale demokratiet bestå. 

Publisert:


Forfatter og filosof Lars Fr. H. Svendsen åpnet demokratiuka med dette sitatet.

- Uten toleranse kan ikke det liberale demokratiet bestå. Av den enkle grunn at mennesker med ulike overbevisninger og væremåter må kunne leve sammen, uten å være i aktiv konflikt med hverandre hele tiden. Medlemmene av det liberale demokratiet må ikke nødvendigvis like hverandre, men de må kunne leve med at mennesker er annerledes enn dem selv. Uten en sånn grunnleggende toleranse vil samfunnet rives i filler, sier Svendsen.

Statens oppgave er å verne om akkurat dette. Mennesker må kunne få leve med denne friheten, om det å kunne mene og ytre seg akkurat slik de vil. Det er her toleransen kommer inn i bildet. For å være tolerant må man først være negativ til noe, for det andre må det være mulig å gjøre noe med det, og for det tredje må man velge å ikke gjøre noe med det, forteller Svendsen videre.

Ytringsfriheten i Norge er basert på disse verdiene. Alle skal ha sin stemme, om det er høyre- eller venstreekstreme ideer eller meninger. Det skal ikke være ulovlig å ytre seg i Norge, Europa, og for øvrig i de landene i verden hvor demokrati utføres.

Krigen i Ukraina har vist hvor tynn tråden er for demokratiet vårt i Europa. I Russland kan man bli bøtelagt, arrestert og fengslet for å ytre meninger som går mot statens propaganda. Ungarn har sensur på sine mediehus, hvor staten bestemmer hva som er lov og hva som ikke er lov å ytre seg om. En slik virkelighet ønsker vi ikke i Norge.

- Det er begrensninger på ytringsfriheten i Norge, men den er veldig liten. Det er ikke lov å ytre seg på en slik måte at man krenker enkeltindivider. Individer er beskyttet av lovverket. Man kan ikke si hva som helst til en person uten å risikere straff. Det er ikke lov å krenke individer, men det å krenke grupper, religioner, bedrifter og organisasjoner uten at man går til angrep på personer, det er lov, sier tidligere politistasjonssjef Ole Hortemo.

For å bevare demokratiet i Norge, skal ytringsfriheten forsvares i vårt land.

Hvor går grensene for ytringsfriheten?
Du kan se foredraget fra demokratiuka i sin helhet ved å klikke på denne linken.
https://www.facebook.com/events/1443861019367049?ref=newsfeed