Sørnett

25% prosent av Norske studenter har en funksjonsnedsettelse

I en undersøkelse fra SSB (statistisk sentralbyrå) viser det av 25 prosent av studentene i Norge sier at de har en funksjonsnedsettelse

Publisert:

En funksjonsnedsettelse vil si kroniske sykdommer, psykiske problemer, fysiske problemer, lærevansker og andre langvarige helse problemer. Av disse funksjonsnedsettelsene er det kronisk og psykiske problemer som er det de alle fleste av studentene i undersøkelsen har svart ja på at det har.  Dette er en undersøkelse som har blitt gjort i flere land, vi ser at frankeike viser det at bare 10 prosent av studentene har svart ja på at de har en funksjonsnedsettelse.

Sosiolog Cecilie H. Kristiansen (22) tror at grunnen til at studenter har psykiske problemer, kan være at unge i dag føler et slags forventningspress både når det gjelder personlig presentasjon og presentasjon når det kommer til utdanning.

-Man vet jo i følge tidligere forskning at miljøet rundt og familie kan være store påvirkere når det gjelder dette, Med dette skapes forventninger til en selv som man kanskje ikke kan oppfylle og jeg tror dette er med på å skape ulike psykiske problemer som går utover presentasjoner på skolen og det sosiale, sier Cecilie.

Hun sier at dette påvirke studiet kan være at man mister konsentrasjonen og skolen blir ikke like viktig når det kommer til resultater eller det å skulle bevise noe. Det kan igjen føre til at unge dropper ut eller mister resultater.

 Hvorfor tror du Norge er ett av de landene der hvor flest prosent av studenten svarer at de har psykiske problemer?

Med tanke på at Norge er et utviklet land med tanke på velferdsstaten, er det ikke utenkelig at de godene som fører med, også er onder. Det at man har tilgang på gratis utdanning og alle har en mulighet til å bli hva de vil, skaper de også forskjellene hos unge de ikke alle har samme forholdet til skole. Forventninger om hva man skal bli å gjøre etter videregående er stressende for mange, og de store forskjellene fra videregående og til universitetet kommer ofte som et sjokk.
Dette kan være med på å skape ulike psykiske problemer, både fra det forventningspresset, men også de forventningene man har til seg selv, Sier Cecilie Kristianse

Som tidligere student selv opplevde Cecilie at en hun gikk i klasse med på universitetet droppet ut på grunn av psykiske problemer, og kunne derfor ikke fullføre studiet. Grunnen for at nettopp denne personen valgte å droppe ut, var på grunn av store arbeidsmengde, men også det at man ikke var sikker i valget av utdanning. Jeg tror mange forhaster beslutninger etter videregående, fordi mange forventer at man skal studere, sier hun.


 Cecilie mener at det å snakke om psykisk helse tror er viktig, ikke bare som et fag på videregående men noe som ikke burde være tabubelagt også på høyere utdanning.
-De har ofte gode ordninger med både psykolog og helsetjenester på universiteter, men de mulighetene snakkes det ikke like mye om, sier hun.