Sørnett

45 Hybelenheter til SiA

Missfornøyd: Adm Direktør i SiA Steinar Finseth (Foto: SiA)

Missfornøyd: Adm Direktør i SiA Steinar Finseth (Foto: SiA)

-For lite, sier en skuffet Steinar Finseth ved SiA. Han mener fordelingen er preget av at det er valgår.

Publisert:

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Agder, Steinar Finseth er langt fra fornøyd med fordelingen. Han mener at tildelingene er preget av at det er valgår. Mange kommuner blir litt fornøyd. Også fusjonen mellom studentsamskipnadene i Bodø og Narvik preger fordelingen.

-De fordeler litt til alle, i stedet for der det trengs mest. Bodø/Narvik får en ekstra oppstartshjelp av staten med 250 hybelenheter.

 

[img81193_2RM]

Kunnskapsdepartementet kom i dag ut med en pressemelding om hvordan de har fordelt midler til 1065 hybelenheter for studenter. Midlene skal brukes til bygging eller rehabilitering av studentboliger.

Antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet er også vektlagt i vurderingen. I årets fordeling blir om lag 2/3 av studentboligtilskuddene gitt til pressområdene. Dette fordi man ser at det er et særlig behov for studentboliger i de store byene. Samtidig er det fortsatt et betydelig behov for flere studentboliger i hele landet, heter det i pressemeldingen.

 

- Når vi har fordelt tilskudd til studentboliger for 2013 har vi lagt vekt på hvor det er størst behov, og på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Flere studentsamskipnader har fått bevilget hele beløpet de har søkt om, forteller kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

 

SiA får midler til 45 hybelenheter. Dette tilsvarer ca. 11 millioner kroner, som vil gå til tredje byggetrinn i Gimle Studentbygg.

-Vi forventer å ha det ferdig august 2015, og det vil romme rundt 350 hybelenheter, sier Finseth og påpeker det er stadig økene behovet for studentboliger.

SiA har ledige studentboliger nå, men dette kommer av utvekslingsstudenter som har fullført studieoppholdet i Norge, og er dratt hjem. Ved studiestart er det lange køer for studentboliger, og mange studenter blir tvunget ut på det private markedet. Finseth ønsker å ha et godt tilbud til studenter i Agder hele året.

Finseth håper på en bedre fordeling av midlene de kommende årene, og da vil ikke årets bevilgning ha store konsekvenser for tredje byggetrinn i Gimle Studentbygg. Gimle Studentbygg, nivå tre skal opp i bystyret senere i februar, og så skal ut på anbudsrunde for entrepenør.