Sørnett

7 kvinner av 26 mottakere

I 2011 ble det overrakt 26 Kongens fortjenestemedalje i sølv til innbyggere av Vest-Agder. Syv av disse er kvinner.

Publisert:

Kongens fortjenestemedalje i sølv blir utdelt til de personer som har praktisert særlig fortjenestefull innsats over lenger tid i samfunnet, i offentlig stilling eller verv. Den deles også ut til personer som har utøvet en fortjenestefull innsats i frivillige organisasjoner, eller i arbeid med kunst, vitenskap, næringsliv og humanitært arbeid.
For å tildeles denne medaljen må man utøve en innsats innen sitt felt som ligger godt over det normale. Man må vanligvis ha en tjenestetid i over 40 år for å bli tildelt medaljen.

Medaljemottakere av Kongens fortjenestemedalje i sølv i Vest-Agder:

Anders Nøkland, Lyngdal
Thor Einar Hanisch, Kristiansand
Nelly Bø, Flekkefjord
Jon Rasin Bø, Flekkefjord
Reidar Rudjord, Farsund
Sigrid Joveig Kydland, Farsund
Alf Helge Vige, Kristiansand
Thore Homme, Kristiansand
Svein Krossen, Kristiansand
Jan Henrik Munksgaard, Kristiansand
Arild Borgan, Kristiansand
Karsen Johannessen, Kristiansand
Hans Petter Mjølund, Kristiansand
Lillian Sindland, Kvinesdal
Irene Sindland, Kvinesdal
Sigmund Orthe, Hægebostad
Kristine Foss, Kristiansand
Jon Heggland, Kristiansand
Andreas Sandvikmoen, Kristiansand
Bjørg Wallevik, Kristiansand
Oddmund Wallevik, Kristiansand
Oddleif Flaat, Kristiansand
Ragna Rob, Kvinesdal
Steinar Harila, Kristiansand
Asbjørn Frank Fahret, Farsund
Bjørn Slettan, Mandal

(kilde: Kongehuset.no og Fylkesmannen i Vest-Agder)