Sørnett

81 Kristiansands-elever blir mobbet

Landsdekkende undersøkelse kartlegger læring og trivsel i skolen

Publisert:

20. januar ble resultatene fra elevundersøkelsen presentert, og nå står utfordringer klare for hva skolene i Kristiansand må jobbe med. Over 400 000 elever har deltatt på undersøkelsen. Det er elever fra 5. klasse og helt fram til 3.vgs som har deltatt, der de har mulighet til å ytre sin mening om læring og trivsel på skolen.

Et av hovedproblemene er at det fortsatt er en del mobbing på skolen. Under kan du se resultatene fra Kristiansandskolen Dvergsnes skole sammenlignet med resten av skolene i Kristiansand.

Her er resultatene

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand