Sørnett

Å sette fyr på koranen kan forståes som et angrep på muslimer

- Om det var Bibelen som ble brent ville jeg følt meg støtt og krenket, men ikke på den måten jeg tror muslimer gjør for Koranen, mener internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen. Bilde hentet fra https://pixabay.com/no/

- Om det var Bibelen som ble brent ville jeg følt meg støtt og krenket, men ikke på den måten jeg tror muslimer gjør for Koranen, mener internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen. Bilde hentet fra https://pixabay.com/no/

Lørdag 16 November hadde organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) en demonstrasjon der Koranen ble satt fyr på. Dette førte til sterke reaksjoner, bøteleggelser, brenning av det norske flagget og hashtaggen #BoycottNorway.

Publisert:

Tumultene som utspant seg på Øvre Torv i Kristiansand 16. November har fått en rekke reksjoner og konsekvenser. Både nasjonalt og internasjonalt. Sian satt fyr på Koranen under en demonstrasjon, noe Muslimsk Råd i Agder valgte å anmelde. I straffelovens paragraf § 185 kommer det fram at hatefulle ytringer kan straffes med bot eller fengsel på inntil tre år. Sian-leder Lars Thorsen kan derfor risikere fengsel.

Politiet hadde ikke gitt tillatelse til at Sian kunne brenne Koranen, likevel setter Thorsen fyr på den og politiet grep inn og slukket brannen. Tilskuerne reagerte med sinne og stormet Thorsen, noe som endte med at politiet brakte inn fem personer for forstyrrelse av ro og orden samt å ikke etterkomme politiets pålegg. Blant de pågrepne motdemonstrantene var Omar Dabaa, kjent for å ha åpnet restauranten Sham i byen.

[img198701_2LF]

Ifølge Fædrelnadsvennen publiserte Dabaa et innlegg på sin Facebook side 19. November hvor han skrev at han ikke angret på sin handlemåte og ville gjort det samme igjen, også om det hadde vært Bibelen som ble satt fyr på. Han forklarer senere at ikke burde ha grepet inn med vold, men ble provosert av påstandene Sian-lederen kom om Islam. Han mener også at politiet grep inn for sent og lot Koranen brenne i syv sekunder.

- selve grunnen til at så mange reagerte kom fra en større kontekst.

Imam Akmal Ali understreker at det ikke var Koranbrenningen alene som utløste reaksjonene. De kom i kontekst av andre ting Sian-medlemmene ytret om religionen Islam.

[img198701_3LM]

- De ønsket å provosere, slik at kanskje noen muslimer ville reagere med vold. Det var Sians hensikt med å brenne koranen. Men selve grunnen til at så mange reagerte kom fra en større kontekst. Først kommer Sian med krenkelser og gale påstander om Islam og koranen. Deretter setter de fyr på vår hellige bok og det blir et psykisk angrep på muslimer.

[img198701_4LF]

- Å brenne Koranen er ikke det samme som å brenne Bibelen. Det sier mye om forskjellen mellom Islam og Kristendom. Dette skrev skribent Erling Rimhaug i Vårt Land den 24. November.

Han forsetter med å forklare at for muslimer er Koranen bokstavelig talt Guds ord på papir og selve teksten er hellig, mens Bibelen er en samling av tekster med ulike forfattere. Det er Jesus som er Guds ord og at det er en del av troen at det hellige tåler å bli krenket, fordi Jesus er hellig, ikke boksamlingen Bibelen. Han konkluderer med at derfor er det ikke like provoserende for kristne at noen brenner en bibel, selv om det oppleves krenkende.

- Her i Kristiansand så har kristne og muslimer et godt forhold til hverandre, vi er gode venner og møtes regelmessig.

Internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen er ansatt ved Kristiansand domkirke og mener at demonstrasjonen bidrar til å skape et økt skille mellom kristne og muslimer. Over et telefonintervju forklarer han at om det var Bibelen som ble brent ville han også følt seg støtt og krenket, men ikke på den måten som han tror muslimer gjør. Han sier at alle ble berørt av det som skjedde, det skjedde jo rett utenfor domkirkens dører.

[img198701_5LF]

- Jeg opplever ikke at det som skjedde reflekter virkeligheten i det hele tatt mellom kristne og muslimer. Det Ludvig Nessa sa lagde bare forferdelig store misforståelser og har skapt et helt feil virkelighetsbilde. Her i Kristiansand så har kristne og muslimer et godt forhold til hverandre, vi er gode venner som møtes regelmessig. Vi er glade for at moskèen tok kontakt for å ha et møte i ettertid og en god dialog.

Hvorfor folk reagerer så sterkt på Sian sin demonstrasjon kan være vanskelig å forstå. Om reaksjonene hadde vært de samme hvis det var Bibelen som ble satt fyr på, er vanskelig å si. Ellefsen forklarer at noen kanskje ville det, men han også følte seg krenket da Koranen ble satt fyr på. Det skaper ingenting godt. Likevel er det en stor forskjell for hvordan kristne og muslimer oppfatter sin hellige bok.

- Kjernen av hele greia er å forstå den forskjellen. Bibelen er ikke guds direkte ord, mennesker har blitt inspirert av Gud til å skrive bibelen. I motsetning til Koranen, hvor Allah har direkte diktert profeten Mohammed, derfor så er det en stor forskjell. Jeg tror også at den intimiteten muslimer føler til koranen, finner vi ikke igjen i forhold til Bibelen. Bibelen er mer til hjertet enn det som står på papir. For muslimer er Koranen så viktig og hellig. Jeg hørte faktisk en muslim si at koranen er viktigere enn familien sin.

[img198701_6LM]

Bilder og videoer som har spredt seg på nettet har vekket oppsikt også på internasjonalt nivå. På twitter har hashtagger som #boycottNorway og #NorwayAttackOnIslam florert. Nrk meldte at i Karachi i Pakistan har det vært demonstrasjoner i protest mot Norge etter koranbrenningen, hvor de blant annet har satt fyr på det norske flagget.

Solveig Omland er avdelingsleder på interkulturelle studier ved NLA Høgskolen i Kristiansand og spesialiserer seg på blant annet religion og samfunn og religion og identitet. Hun svarer at grunnen til at det er så problematisk for muslimer at boken ble satt fyr på, er at det kan forståes som et angrep.

[img198701_7LM]

- For mange muslimer oppfattes Koranen som hellig og å sette fyr på den kan forstås som et angrep på Koranen og muslimer.

I Norge er Islam den nest største religionen etter Kristendommen. I en artikkel fra SSB fra 2017 ser vi at tallene har økt med nesten 100 000 muslimer fra 2006-2016. Statistikken viser ikke korrekte tall, da de kun viser antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn.

Omland svarer på spørsmål om forskjellene mellom Koranen og Bibelen, at bøkene forståes og oppfattes ulikt. I likhet med Tellefsen sikter hun til hvordan bøkene er skrevet ned.

- Her er det sikkert mange forskjeller og jeg er usikker på hva som regnes som hovedforskjeller. En av forskjellene er hvordan bøkene oppfattes, altså hva de forstås som. Koranen oppfattes av muslimer som Allahs ord og innholdet er direkte sitert til Muhammed som har skrevet dette ned. Bibelen omtales også som Guds ord, men ofte sier en at Bibelen er inspirert av Gud. I tillegg hevdes det at Koranen er skrevet ned på kort tid, mens Bibelen er en samling bøker som er skrevet i løpet av flere århundrer. Sier Omland.