Sørnett

Advarer mot ulovlig kjøreopplæring

Kristiansand: Statens Vegvesen og representanter fra kjøreskolebransjen ønsker gode sjåfører i trafikken. Foto: Henrik Samuel Hansen

Kristiansand: Statens Vegvesen og representanter fra kjøreskolebransjen ønsker gode sjåfører i trafikken. Foto: Henrik Samuel Hansen

Seksjonssjef i Statens Vegvesen Region Sør, Einar Eskild og Troy Egil Flottorp ved Evje Trafikkskole AS advarer mot useriøse aktører som driver kjøreopplæring i distriktet.

Publisert:

En lovlig trafikkskole skal være registrert og ha utdannede og registrerte lærere for de kjøretøyklassene det skal gis opplæring i. En faglig leder skal og være på plass.  

- Vi er opptatt av trafikksikkerhet, og har tilsyn med de lovlige kjøreskolene, sier seksjonssjef Einar Eskild i Statens Vegvesen Region Sør. Vårt tilsyn består og i å avdekke om godkjente trafikkskoler har samarbeid med ulovlige aktører, bekrefter Eskild.  

- Vi anbefaler bruk av Vegvesenets søkefunksjon «Finn godkjent trafikkskole» på Statens Vegvesens internettsider, sier seksjonssjefen, som ellers forteller at det gjøres en innsats ved å advare elever og foresatte mot å bruke useriøse aktører.    

Kjøreskolelærer Troy Egil Flottorp, driver Evje Trafikkskole og bekrefter at det useriøse markedet oppleves som et uromoment i bransjen.

 - Vi anbefaler tidlig oppstart og foreldrestøttet opplæring. Det bør være et samarbeid mellom kontrollmyndighet, kjøreskole og foreldre slik at vi får så gode sjåfører som mulig. Dette er et felles ansvar, sier Flottorp.