Sørnett

Aktiviteter øker verdighet

Filosofiprofessor Paul Leer-Salvesen forklarer at verdighet er udefinerbart. FOTO: Per-Øyvind Nordberg

Filosofiprofessor Paul Leer-Salvesen forklarer at verdighet er udefinerbart. FOTO: Per-Øyvind Nordberg

Ulike tilbud og aktiviteter er med på å styrke livsverdigheten til de svakerestilte i samfunnet.

Publisert:

Hver tirsdag og torsdag arrangeres det aktiviteter for funksjonshemmede. Vi tok turen til Gimlehallen for å se dem briljere i teppecurling.

 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-agx21mBr2E[/youtube]

Filosofiprofessor ved Universitetet i Agder, Paul Leer-Salvesen forteller at verdighet er svært viktig for alle mennesker, og påpeker at det er viktig å prioritere enkelte grupper i form av blant annet tilrettelagte tilbud.

- Det er viktig med en gjennomtenkt forskjellsbehandling i samfunnet når vi tenker på de svakere gruppene og individene i samfunnet. Disse må favoriseres i samfunnet for å få lik livskvalitet som alle andre, sier Leer-Salvesen til Sørnett. Man kan ikke behandle alle likt, fordi alle ikke stiller med samme bakgrunn. Dette gjelder i alle situasjoner, og ikke bare for de svakerestilte, forklarer han, som selv har vokst opp med et familiemedlem med Down syndrom

Ikke definerbart

Han forklarer at verdighetsbegrepet er udefinerbart, og at verdighet er noe som ikke kan måles.

- Verdighet er umulig å definere, men det er et veldig viktig begrep. Det jeg legger i ordet er at det ikke kan gradbøyes i mye, mer, eller mest. Alle mennesker har en absolutt verdighet som både samfunnet og enkeltmennesker må respektere og ivareta, sier Leer-Salvesen.

Bli sett og hørt

- Vi har alle et behov for å bli sett og lagt merke til. Forholdene mine til familien, kollegaer, studenter som er fornøyd med det jeg gjør at jeg føler meg verdig, forteller Leer-Salvesen.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune Lars Dahlen, mener også at verdighet er et vanskelig begrep, men at de jobber for at alle skal ha det så godt som mulig.

[img36752_2LS]
- Det er umulig å definere verdighet, men det handler om at alle mennesker skal bli behandlet med rettferdig respekt, og at de leve som godt som mulig uansett livssituasjon. Vi vil hjelpe alle med å utnytte sine ressurser på best mulig måte, sier han.

Gir resultater

Han legger også vekt på hvor viktige de offentlige tilbudene til de svakerestilte i samfunnet.

- De tilbudene vi har er veldig viktige, og betyr svært mye for brukerne. Vi jobber jo for å gi alle et normalt sosialt liv samtidig som vi legger til rette for aktiviteter til alle. Det er ingen tvil om at disse tilbudene gir resultater, sier Dahlen.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mORAv-fS-xA[/youtube]
 

 

Les også: Drømmen om et verdig liv

Les også: Et verdig liv i eldreomsorgen

Les også: Et verdig liv i rus