Sørnett

Alvorlige feil og mangler på hvert tredje tunge kjøretøy

Over 200 tung-biltransport førere ble i løpet av 2017 anmeldt for brudd på kjøre- og hviletiden. Foto: Pixabay

Over 200 tung-biltransport førere ble i løpet av 2017 anmeldt for brudd på kjøre- og hviletiden. Foto: Pixabay

Over 200 tungtransport-førere ble i løpet av 2017 anmeldt for brudd på kjøre- og hviletiden. I region Sør fikk hvert tredje tunge kjøretøy kjøreforbud på stedet.

Publisert:

Hvert tredje tunge kjøretøy som ble kontrollert i Region Sør i fjor, hadde så alvorlige feil og mangler at de fikk kjøreforbud på stedet. Bremsefeil, manglende kjetting og slitte dekk var hovedårsaken til bruksforbudet.

8444 kjøretøy ble kontrollert i Region Sør i løpet av 2017. Det ble funnet avvik ved hele 48 % av de kontrollerte kjøretøyene. 29 % av de kontrollerte kjøretøyene fikk kjøreforbud.

Morten Nilsen i Statens Vegvesen Agder forklarer at deres satsingsområder for 2018 vil være dekkutrustning, bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring og kjøre- og hviletid. Vi ønsker å ha fokus på teknologi, bedre opplæring og utdanning og flere felleskontroller.

Hør intervjuet med Morten Nilsen i Statens Vegvesen her: