Sørnett

Anbefaler veistenging på tross av kritisk trafikksikkerhetsrapport

Vennesla Ungdomsskole

Vennesla Ungdomsskole

I forbindelse med at skolegården ved Vennesla ungdomsskole skal utvides, blir det foreslått å stenge skoleveien. En analyse fra ingeniørfirma ViaNova, advarer mot farligere trafikk, men kommunen ønsker veistenging.

Publisert:

– Beboerne i området ønsker vegen stengt for å unngå mye trafikk i nabolaget, opplyser prosjektleder Ingrid Sæther Konsmo i Vennesla kommune til Sørnett.

 

Da planene for å utvide skolegården ved ungdomsskolen i Vennesla ble lansert, ble det klart at dette vil medføre at Skolevegen må stenges. Konsulentfirmaet ViaNova fikk i oppdrag å utrede hvilke trafikksikkerhetskonsekvener dette kan få. Konklusjonen er denne:


  • En stenging vil føre til at områdets beste adkomstvei forsvinner. Derfor blir det mer trafikk på de andre veiene i området.

  • I Dølebekken og Auraveien vil trafikkmengden økte betraktlig. Dette kan føre til flere situasjoner mellom kjøretøy og gående.

  • Kommunen må vurdere om trafikksikkerheten til de myke trafikantene blir svekket.

  • Veiene som får økt trafikk, mangler fortau. Disse er også skolevei for barn i området.

 

Etter  vurdering av ViaNova-rapporten, sendte Vennesla kommune ut saken til høring hos de involverte partene. Tross de bekymringsfulle vurderingene av trafikkbildet, gjort på forhånd, stilte de fleste involverte parter seg positive til stenging av Skolevegen under førstegangshøringen forrige høst. I det nye forslaget til reguleringsplan er Skolevegen foreslått stengt.

 

Prosjektkoordinator i Vennesla kommune, Ingrid Sæther Konsmo, tror forslaget vil bli vedtatt.

– Beboerne i området ønsker vegen stengt for å unngå mye trafikk i nabolaget, sier hun til Sørnett. Hun legger til at det ser ut til at trafikksikkerheten ikke vil bli så truet som det først så ut som. En utvidelse av skolegården, vil føre med seg opparbeiding av en sikker gang- og sykkelsti utenfor skolen.

 

[img154927_2RM]

Endelig behandling av saken, skal finne sted i slutten av mars, og besluttes av Bygg og miljøutvalget i Vennesla.