Sørnett

AP: Nei til utvidelse av vindpark

Skorveheia Vindkraftpark. FOTO: Norsk Vind AS

Skorveheia Vindkraftpark. FOTO: Norsk Vind AS

Norsk Vind AS har søkt om å øke effekten på vindturbinene på Skorveheia i Flekkefjord kommune. Fylkesrådmannen i Agder anbefaler at Norsk Vind AS får denne tillatelsen, men Arbeiderpartiet er skeptiske.

Publisert:

Nrk Sørlandet kan i dag 28.1. melde at Arbeiderpartiet går i mot en utvidelse av vindkraftparken på Skorveheia. Det er Norsk Vind Skorveheia AS som har hatt konsesjon til å bygge og drive vindkraftparken i Flekkefjord kommune siden 2015. Utvidelsen det nå er snakk om er å øke turbinhøyden fra 135 til 200 meter, og den omfatter også en mindre endring av tilkomstveier og trasé for kraftledningen inn til Midtfjellse koblingsstasjon. Utvidelsen vil øke kraftparkens effekt fra 36 MW til 45 MW.

Det var den 27.11.19 at Norges Vassdrag og Energidirektorat sendte ut høring, og konsesjonen skal behandles i Fylkesutvalget i dag. I sin innstilling mener fylkesrådmannen at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl.

John Amund Lund, prosjektleder i Norsk Vind AS, sier at det ikke er snakk om økning i antall vindturbiner, men øke effekten i hver enkelt turbin. Han sier videre at Norsk Vind AS har konsesjon til å bygge mellom 8 og 18 vindturbiner på Skorveheia. Norsk Vind AS har i dag fire vindparker i drift i Norge og ytterligere elleve andre under bygging/utvikling, ifølge deres egen nettside.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand