Sørnett

Åpen dialog blant livssynsledere i Kristiansand - Hva gjør religiøs overbevisning med samfunnet vårt?

Ordføreren var tilstedet: Under møtet ble deltagerne stilt spørsmål om religiøs overbevisning og hva det gjør i vårt samfunn. Fra V. Ivar Skippervold, Talal Omar Haidari , Jan Oddvar Skifjeld og Kristian Røssaak. Foto: Natasha kamanzi/Sørnett

Ordføreren var tilstedet: Under møtet ble deltagerne stilt spørsmål om religiøs overbevisning og hva det gjør i vårt samfunn. Fra V. Ivar Skippervold, Talal Omar Haidari , Jan Oddvar Skifjeld og Kristian Røssaak. Foto: Natasha kamanzi/Sørnett

Forum for Tro og Livssyn kristiansand og Bølgen bærekraftsenter hadde mandag 6 desember et dialogmøte med ordføreren og representanter fra ulike livssynsposisjoner i Kristiansand.

Publisert:

Forum for Tro og Livssyn er en frivillig organisasjon med medlemmer fra flere ulike tros- og livssynssamfunn i Kristiansand. Forumet for Tro og Livssyn  bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø. Organisasjonens hensikt er at de vil synliggjøre verdien i å stå «sammen på tvers», midt i mangfoldet av tro og livssyn. Det gjør de gjennom dialogmøter, kunnskapsformidling og seminarer

Forum for Tro og Livssyn Kristiansand inviterte mandag kveld til en åpen dialog om livssyn. Panelet var bestående av samfunndebattanter, politikere og ledere fra ulike tros og livssynsamfunn. Under møtet delte disse deltagerne sine perspektiver og erfaringer rundt kveldens tema som er religiøs overbevisning og hva det kan bidra til i samfunnet vårt her på Sørlandet.

- Dialogsmøter bidrar med å skape mer trygghet og et fredeligere samfunn.

Ordføreren Jan Oddvar Skisland var blant gjestene under kveldens livssynsdialog. Skisland representerer Arbeiderpartiet (AP) og ble valgt til ordfører for første gang i 2003 for Kristelig Folkeparti (KRF) som han da representerte. Han har også tidligere bakgrunn som prest.

- Vi må ikke trykke ned på religion, man er nødt til å gi rom for alle religioner, forteller Ordføreren under møtet.

I dagens samfunn så er det viktig å akseptere at Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunnet. Under dialogen så gir ordføreren utrykk for at man skal verne om religion og livssyn.

 

[img227112_2LM]

Et samfunn basert på kunnskap og kritisk tenkning 

Kristian Røssaak er en av kveldens 4 gjester, og han omtaler seg selv som en engasjert sosialliberal ateist, som er opptatt av klima og miljøspørsmål.

Kristian Røssaak jobber som rådgiver for Human Etisk Forbund og er idag også frivillig i Tro og livssyns forumet i kristiansand.

- Ytringsfrihet beskytter minoriteter, og det bes om å gi rom for kritikk uten at det skal bli krass, forteller den engasjerende rådgiveren til felleskapet.

Røssaakk har tidligere jobbet som informasjonsrådgiver ved FN-sambandet og ønsker et mer verdibevisst, åpent, raust og tolerant fylke, og han jobber hardt for at Sørlandet skal bli et mer sekulært samfunn enn det vi ser idag.

 

Viktig å tilpasse religion til dagens samfunn

Ivar Skippervold var en av kveldens gjester under møtet. Han har en rekke musikkutgivelser bak seg, er forfatter og har vært rektor for kommunal musikkskole. Han har blant annet laget de første adventskalenderne både for TV2 og TVNorge, og de siste årene har han vært sokneprest i Den norske kirke.

[img227112_3RM]

I 2008 tok han initiativet til den første multireligiøse kulturfestivalen i Norge, og i 2017 delte han sine erfaringer med tro- og livssyns-dialogen ut fra en kulturplattform i boka «Tro møter Tro», og mottok året etter Brobyggerprisen av Norske Kirkeakademier.

- En hver religion er en tolkning av en religion, Det er viktig at religion tolkes i den tiden vi lever i ,forteller soknepresten Skippervold tydelig til forsamlingen.

Skippervold påpeker at trosamfunnene har en stor rolle i samfunnet vårt, og at det derfor trengs endringer i praktiserende religion som tilpsasser seg til det samfunnet vi lever i dag.

Vant Frivillighetspris dagen før

[img227112_4LM]

Talal Omar Haidar som er nestleder  for Muslimsk Union i Agder, var blant en av deltagerne under livssynsdialogen.

Han fikk søndag 5 desember tildelt en frivillighetspris av Kristiansand kommune for sitt frivillig engasjement og pågangsmot blant minoritetsspråklige ungdom. Under den livssynsrike dialogen påpekte lederen for Muslimsk Agder at det er viktig med riktig formidling av kunnskap når det kommer til religion.

- Det er viktig å ha de riktige posisjonene i samfunnet for å snakke rett om religioner og for å bekjempe misstolkninger og fordommer for en religion, forteller frivillighetspris-vinneren til de andre deltagerne.

Haidari legger stor vekt på at Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, For å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over.

Kveldens tema:

Etter dialogen med de utvalgte deltakerne, ble publikummet invitert til å utfordre kveldens gjester og være med å diskutere religionens plass i samfunnet.

Dette var temaene under kveldens møte:


 • Bør alle barn ha religionsfrihet?

 • Hvilken makt har trossamfunnene?

 • Hva er trossamfunnenes rolle i samfunnet vårt?

 • Hvordan kan trossamfunn bidra til å motivrke negativ sosial kontroll?

 • Hva gjør lukkede trossamfunn med byen vår?

 • Hvor bør trossamfunn få økonomisk støtte fra?

 • Hvor viktig bør prinsippet om religionsfrihet være?

 • I hvilken grad er religiøse felleskap inkluderende? 

Det handler om å bygge broer

[img227112_5RM]

Elana Appleton var konferansier under kveldens livssynsmøte og er aktivt medlem av livssynsorganisasjonen Human Etisk forbund og har rolle som prosjektmedarbeider for Forum for tro og livssyn i kristiansand.

Forum for Tro og Livssyn baserer sitt arbeid på blant annet FN-konvensjonen om menneskerettigheter, og de har som mål bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker. Organisasjonen holder stort fokus rundt tryggheten og toleranse mellom tror og livssynsamfunn i Kristiansand med bevisstgjøring rundt etiske spørsmål i et tros og livssynsperspektiv.

- Vi lever I et samfunn med et mangfold av tro og livssyn, dette er med på å prege hverdagen vår og de valgene vi gjør. En dialog slik som vi har idag gjør det mulig å bli kjent med hverandre og hverandres tro og livssyn, forteller Appleton til Sørnett.

"Vi tror at kunnskap om hverandre og hverandre tro og overbevisning er den eneste måten å kunne forstå hverandre." - Felleserklæringen

[img227112_6RM]

Hun forteller videre at slike dialogmøter bidrar med å skape mer trygghet og et fredeligere samfunn, og gjør det også lettere å samarbeide over problemstillinger de kan stå overfor og diskutere frem gode løsninger i viktige spørsmål og utfordringer.

Livssynforumet (FTL) baserer sitt samarbeid på en Felleserklæring. Denne erklæringen ble signert under deres 10-årsmarkering 21 oktober 2017 av representanter fra styret og medlemsorganisasjonene.

[img227112_7LM]

Foreløpig er disse tros- og livsynsorganisasjonene medlemmer i Forum for Tro og Livssyn i Kristiansand:


 • Adventistkirken

 • Ahmadiyya Muslim Jamaat

 • Al-Rahma

 • Islamic Centre

 • Bahai-samfunnet

 • Den Evangeliske lutherske frikirke

 • Den katolske kirke

 • Den norske kirke

 • Den norske sotozen buddhistorden

 • Human Etisk Forbund

 • Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

 • Kvekersamfunnet

 • Metodistkirken

 • Muslimsk Union Agder

Av de livssynsorganisasjonene som ikke er tilknyttet Forum for Tro og Livssyn er Pinsemenigheten og Baptistene.

Les også:  - Den norske befolkningen føler seg nærmere humanitær livssyn