Sørnett

Barn og unge trenger en tryggere digital hverdag

Barn skal få god hjelp når de opplever negative hendelser digitalt. Foto: Sørnett.

Barn skal få god hjelp når de opplever negative hendelser digitalt. Foto: Sørnett.

Kripos og politidirektoratet jobber sammen med barneombudet for en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Publisert:

Det er nødvendig med en samordnet og langvarig felles innsats for en tryggere digital hverdag for barn og unge. Derfor holdt Barneombudet 12. februar et høynivåmøte for en tryggere digital hverdag. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande deltok på møtet, skriver barneombudet.no.

Barneombudet melder at én av fire barn og unge har hatt negative opplevelser på nett, som digital mobbing, å se sider med innhold om selvskading og selvmord, spredning av nakenbilder og uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det er i dag over 20 statlige etater fra seks ulike sektorer som har til dels overlappende ansvar og tiltak rettet mot barns digitale hverdag, i tillegg til et mylder av andre aktører. Det mangler en god oversikt over hva de ulike gjør, og hvordan ting henger sammen. Dette skaper flere blinde flekker i arbeidet, og det er derfor behov for bedre samordning, sier barneombud Inga Bejer Engh til barneombudet.no.

På Barneombudets møte vil 35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter signere en felles erklæring og forplikte seg til to tiltak hver. Kripos og politidirektoratet har allerede signert Disse vil bli gjennomført det neste året.

Barn og unges digitale hverdag er én av fire satsingsområder for Barneombudet. Gjennom arbeidet ønsker ombudet at:


  • Arbeidet for å sikre barn en trygg digital hverdag skal være samordnet.

  • Barn skal få nok kompetanse til å ha en trygg digital hverdag.

  • Barn skal få god hjelp når de opplever negative hendelser digitalt.

  • Arbeidet med barn og digitale medier blir mer forskningsbasert.