Sørnett

– Barnevernet må tenke nytt

Jens Kristian Karstensen, sosionom og leder i KUP

Jens Kristian Karstensen, sosionom og leder i KUP

Barnevernets arbeidsmåte fokuserer på barnets problemer fremfor behov, og fremhever dermed barnets dårlige egenskaper. Nytenkning er nødvendig, mener sosionom Jens Kristian Karstensen.

Publisert:

- Det er tydelig at institusjonsvesenet ikke klarer å takle denne saken, sier sosionom og leder for Kirkens ungdomsprosjekt i Kristiansand, KUP, om den såkalte barnevernsbanden som har herjet i kristiansandsområdet det siste året. Ved å ikke ha rammer som et trygt fosterhjem og kontaktpersoner de stoler på, mener Karstensen at barna blir som en "kasteball" mellom institusjoner og fosterhjem. - Utsatte barn som dette trenger en voksen person de kan føle seg trygg på og støtte seg til.

 Bruk av tvangsparagrafer

Karstensen har fulgt med i debatten om å ta i bruk tvangsparagrafer for å stoppe sitasjoner som dette. Han mener at dette kanskje vil stoppe barna for en periode, ved at de mest sannsynlig ville bli innelåst, men på lang sikt mener han dette ikke er en løsning på slike problemer.

- Ved bruk av makt og innestenging vil barna få en sterk trang til å rømme, og situasjonen vil sannsynligvis forverres.

 I organisasjonen KUP ligger fokuset ved å ta tak i barnas behov, og tilrettelegge disse, før barnet sklir ut i feil retning i samfunnet.

- Det mange av disse barna trenger er å finne sin plass i samfunnet, borte fra kriminaliteten. Når man føler man ikke kan gjøre en karriere på riktig side av samfunnet er det lett å gjøre en karriere innenfor kriminalitet, og dette kan da føles som det riktige for barnet.

 Karstensen er også klar i sitt syn når det gjelder å sette flere krevende barn på en institusjon. Gruppepress og trang til å være tøffest er en selvfølge i tenårene og ved å sette flere slike barn sammen er risikoen stor for at de girer hverandre opp.

 Ansvar på samfunnsutvikling

KUP har vært i gamet i 20 år, og hjulpet mange barn og unge på riktig vei. Karstensen, som har vært leder helt siden starten, mener at vi kan legge noe av ansvaret for vanskeligstilte barn på samfunnsutviklingen.

På 70- og 80 tallet hadde vi et normsystem som gikk på fri barneoppdragelse og lite grensesetting for barn. Dette kan ha påvirket de påfølgende generasjonene mener han.

- Grenser skaper trygghet under oppveksten, sier Jens Kristian Karstensen.

 Sørnett.no har ikke lykkes med å komme i kontakt med barnevernet for en kommentar.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand