Sørnett

Bedre og mindre spesialundervisning

Det nye «FLIK»-prosjektet skal hjelpe skoler i blant annet Kristiansand kommune med å få antall elever som trenger spesialundervisning ned.

Publisert:

Det kom frem i formannskapet at det nå skal satses på å «få folk med», allerede i barnehagen. Med det menes at det skal bli et mer inkluderende læringsmiljø, ettersom det er 9 prosent av elevmassen i kommunen som trenger spesialundervisning, og som da fort kan bli hengende litt etter de andre elevene. I tillegg til å kunne bli hengende etter, blir også noen av de som trenger spesialundervisning mobbet på grunn av dette.

Svein Tore Kvernes, seniorrådgiver i Kristiansand kommune, forteller at målet med prosjektet er at flere elever skal få større utbytte av det ordinære læringstilbudet, altså å redusere omfanget av spesialundervisning, og også mobbing.

- Jo eldre elevene blir, jo flere trenger spesialundervisning, forteller Kvernes videre.

Tall viser at på barneskoletrinnene er det 4 prosent som trenger spesialundervisning, mens på ungdomsskole er det 10 prosent, med et flertall av gutter. Av skolene i Kristiansand forteller han også at det er et stort spenn i hvor mye spesialundervisning som trengs.

Øivind Jacobsen, som er prosjektleder for FLIK, forteller at det nå går 160 millioner til spesialundervisning, noe som tilsvarer ca. 19 prosent av samla læringsressurser. Han sa også at det er med 71 barnehager og 41 skoler i Kristiansand kommune.