Sørnett

Behov for mer penger

Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Vidar Ose. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Vidar Ose. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

Når rushtidsavgiften blir innført til sommeren neste år, kommer flere til å reise kollektivt. Beregningen viser at etterspørselen vil øke med 17 prosent. Det vil føre til behov for nye busser og økt kapasitet.

Publisert:

 

Illustrasjonsfoto: Paul Andrê Sommerfeldt

-  Når rushtidsavgiften blir innført, må vi svare på problemet ved å gi flere midler til kollektivtrafikken. Bussene er allerede fulle i rushtrafikken, sier samferdselssjef  i Vest-Agder fylkeskommune, Vidar Ose.

Samferdselsdepartementet har stilt krav om at det må gjennomføres en effektanalyse som viser hvor mye penger det er behov for.

- Det vil være tiltak som lettere fremkommelighet til bussene, og ikke minst flere busser. Den dag i dag har vi ikke nok, sier samferdselssjefen.

Agder kollektivtrafikk står for kollektivtransporten i Kristiansand. De er avhengige av mer penger fra fylkeskommunen for at de kan oppfylle behovet ved mer etterspørsel. De avventer derfor hva de vil gjøre med saken til fylkeskommunen vedtar om de vil søke om mer penger eller ikke.

- Alt avhenger av hva som kommer til midler. Vi kommer ikke til å gjøre noe, med mindre vi får mer penger, sier Harald Vålandsmyr, drift og økonomisjef i Agder kollektivtrafikk.

Endelig vedtak om fylkeskommunen vil søke om nye belønningsmidler fattes av fylkesutvalget 8. oktober.