Sørnett

Bilkortesje og roere fra Island

Alt klart: Komiteleder Vidar Lynnæs (FrP) ser frem til nasjonaldagen. (Foto: Espen A Kristiansen)

Alt klart: Komiteleder Vidar Lynnæs (FrP) ser frem til nasjonaldagen. (Foto: Espen A Kristiansen)

Bilkortesje er tilbake som innslag på nasjonaldagen og roere fra Island skal forsøke å sette ny rekord over Atlanterhavet.

Publisert:

Tradisjonene skal tas vare på, men nytt av året er bilkortesjen som er tilbake for første gang på 30 år. Leder for 17.mai-komiteen, Vidar Lynnæs, er trygg på at sikkerheten vil bli ivaretatt.
- Stort sett det samme som i fjor, men i år blir det i tillegg en bilkortesje. Det vil også være fire roere fra Island som skal forsøke seg på verdensrekord i å ro over Atlanteren. Det vil i den forbindelse være en flaggbytteseremoni med ordføreren tilstede nede ved Camilla Collett, forteller Lynnæs.

Strenge regler
Med bilkortesje følger også ekstra arbeid for å ivareta sikkerheten. Avsnittsleder for trafikk ved Kristiansand politistasjon, Yngvar Aass, er klar på at eventuelle overtredelser av reglene vil bli slått ned på.
- Vi har laget strenge regler i samarbeid 17.mai-komiteen som vi håndhever, og som blir sendt ut til alle som stiller opp i bilkortesjen. Det er veldig viktig at man følger disse reglene. Der står det også hjemler og reaksjon dersom det skjer overtredelser. Vi vil også luke ut de som kjører i strid med de reglene som er satt, sier Aass.

Lite tyveri
Med store folkemengder på en plass kan det være nærliggende å tro at antall tyverier også går opp. Ifølge Aass har politiet i Kristiansand ikke merket noen store oppsving på nasjonaldagen.
- Vi har ikke hatt så veldig store plager med tyveri på 17.mai i forhold til andre dager, avslutter Aass.

[img89109_2RM]