Sørnett

Ble aldri enige

Her går traseen som Vegvesenet foreslo.

Her går traseen som Vegvesenet foreslo.

Partene greide ikke å bli enige etter meklingsmøtet om Ytre Ringvei vest for Kristiansand, mandag kveld. Nå ender saken opp i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert:

Det skal bygges ny firefelts ringvei rundt Kristiansand. De foreslåtte traseene har møtt stor motstand da den berører friluftsområder, spesielt vest for Kristiansand. Da partene ikke greide  å bli enige endte saken til mekling hos fylkesmann, Ann-Kristin Olsen. Statens Vegvesen, fylkeskommunen, Kristiansand kommune, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Songdalen kommune deltok på meklingsmøtet.  Det var Tom Egerhei som tok seg av forhandlingene, og før møtet uttalte Egerhei til Sørnett at han var optimistisk til at partene ville komme til enighet.
- Ja, jeg er optimistisk til at partene er villige til å sluttføre saken. Jeg håper og tror at partene har brukt tiden godt og gjort en grundig vurdering av de ulike alternativene.

 

Dette skjedde altså ikke, og nå blir saken sendt til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), noe planleggingsleder for Ytre ringvei, Håkon Lohne mener er uheldig.

[img133088_2RM]

- Det er klart at Statens Vegvesen ønsket at saken skulle løses på et lokalt plan. Vi ønsket å minimere tidsbruken og få begynt tidligst mulig å bygge veien, så at saken skal opp til departementet er uheldig. Men, det er klart at det blir interessant å se hva de mener er riktig bruk av ressursene og hvilken trasé de velger.

Hvorfor kom dere ikke til enighet på meklingsmøtet?

- Det er rett og slett så enkelt som at partene hadde forskjellig syn på hva som var best med tanke på ressursbruken. Vegvesenet mener de har laget en trasé som har spart miljøet best mulig. Vi ønsket ikke å ha med fordyrende elementer, mens kommunene ikke var enige og ville legge seg på en dyrere linje, avslutter Lohne.

 

Kristtell Herland, kommunikasjonsrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forklarer i en mail til Sørnett grunnen til at saksbehandlingen er beregnet til å ta opp til et halvt år.

- Saksbehanlingen varierer avhengig av kompleiksitet. Det skal blant annet være befaring og berørte parter skal høres.

[img133088_3RS]