Sørnett

Bolig for vanskeligstilte har for dårlig standard

Foto: Cathrine Wroldsen

Foto: Cathrine Wroldsen

Konkursboet til Stiftelsen Frivillighetens Hus kjøper det gamle sykepleierskolebygget. Bygget er i dag husing for vanskeligstilte, men Sørlandets boligbyggelag mener det er i for dårlig stand.

Publisert:

Kristiansand sykehus har i samarbeid med Boligselskapet KF forvaltet leieboliger for vanskeligstilte som konkursbo til Stiftelsen Frivillighetens Hus, blokka Solbergveien 12 som inntil nå har stått til disposisjon for vanskeligstilte og besøkende leger til Sørlandet sykehus i Kristiansand. Der skulle vinduene i følge standard senest vært byttet for 24 år siden. Det er flere av betongveggene som viser store skader, dårlig ventilasjonssystem som forårsaker både tung og vond luft i bygningen i tillegg til å gjøre det vanskelig å holde på varmen.

[img173788_2RM]

Flere av byggets 44 boligenheter er i dag fremdeles bebodd på tross av dårlig stand. Beboerne er hovedsaklig innvandrerfamilier med små barn som forteller at de er nødt til å bruke flere varmeovner i samme rom for å klare å holde på varmen der og balkonger som ikke kan gås ut på. Familiene forteller også om et defekt direktevarslingssystem til brannvesenet som har ledet til at de har blitt tvunget ut i kulden fordi alarmen går av uten grunn.

Ifølge en rapport som ble lagt frem av Sørlandets boligbyggelag i 2016 skal boligene egentlig være i for dårlig stand til å kunne regnes som beboelige. Ifølge den samme rapporten vil det koste omkring 28.8 millioner kroner for å kunne restaurere bygget til en akseptabel standard.

Hør mer om det på Sørnetts radio sending den 29.01.18