Sørnett

Bruker ikke setebelte før det blir en trend

Bruken av belte i både buss og bil er lovpålagt. Men allikevel opplever vi at flesteparten av de som tar buss ikke tar i bruk beltene. Dag Gabrielsen forteller at bruken av beltet i bil er en selvfølge, men at han ikke bruker belter i buss.

Publisert:

 

https://youtu.be/6sbdS_YTh2Y

Ifølge vegvesenet sine nettsider viser de til at unge tar mest buss, og er de dårligste på beltebruk. I en undersøkelse utført av vegvesenet mener unge at det er mer sosialt akseptabelt å droppe beltet i buss, enn i bil.

I  § 1. Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr, står det at bruk av bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.

For busser finnes det tre ulike klasser. Klasse 1, som er bybuss, er fritatt til å ha lovpålagt sikkerhetsbelter i bussene. I klasse 2 buss er det 40 prosent ståplasser. Et eksempel er hvis en buss har 100 plasser, vil 40 personer stå, mens de resterende ville hatt sittet. Og ved klasse 3 er det kun sitteplasser.

Boten for ikke å bruke belte i både buss og bil er på 1500 kroner. Det er allikevel mange som ikke er klar over dette.