Sørnett

Bussen blir dyrere: Slik påvirker det deg

Priser for 30 dager billetter. Foto AKT.

Priser for 30 dager billetter. Foto AKT.

Agder kollektivtrafikk opplyser på sine sider at det vil skje en prisjustering på billetter i hele Agder.

Publisert:

Fra 1. Februar blir prisene økt med 3,7%. Siri Wiken som er administrerende direktør AKT sier at justeringen går i tråd med den statlige deflator, denne er med på påvirke prosent økningen. Denne økningen er generell for hele Agder området.

- Det er en generell økning, siden utgiftene har litt høyere. Det er også en langt lavere prisvekst enn det ordinære sier Wiken.

AKT på sine nettsider opplyser at det vil lurt å forhåndsbestille billetter enn å kjøpe av sjåføren. De skriver "På enkeltbilletter vil rabatten på mobilbillet og reisepenger utgjøre tilnærmet 40% av prisen for billetten kjøpt om bord".  Prisen for en enkelt billett i en sone  i dag er på 34 kroner og vil øke med en krone. Hvis en kjøper på bussen vil det nå koste 59 kroner.

Egen pris for Kristiansand 

I statsbudsjettet for 2023 ble Kristiansand tildelt 20 millioner som er øremerket for å redusere billettpriser. Disse midlene er begrenset til flexikort, 30 dagers periodebilletter og samt for periodebilletter for voksene på 180 dager, opplyser AKT på sine sider.

I dag koster månedskort for de mellom 20-29 419 kroner innenfor Kristiansandsområdet, men etter 1. Februar blir det da kostene 435 kroner. For de over 29 øker prisen fra 835 til 864 kroner.

Merk at student gjelder kun i Kristiansand og Grimstad