Sørnett

- Da vil jeg gå i badeland!

Lina Follerås (11) Foto: privat

Lina Follerås (11) Foto: privat

Etter å ha vært "innestengt" med hjemmeskole og begrenset kontakt med venner i flere måneder, bestemte Lina (11) seg for å filme sin hverdag i korona.

Publisert:

Da verden stengte ned i mars 2019 ble alt snudd på hodet. Skoler og barnehager stengte ned, og mange ble isolert i egne hjem og måtte begrense kontakten med familien og venner utenfor. Den nye hverdagen ble over nett og man måtte finne på andre ting for å gjøre det mindre kjedelig å bare være hjemme.

[img221376_2RS]

 

Stina Ask Mikkelsen er daglig leder for barnefilmfestivalen som arrangeres hvert år i Kristiansand. Hun er opptatt av at barna skal bli sett og viktigheten rundt barna. Da barnefilmfestivalen ikke ble fysisk i fjor måtte de tenke ut andre måter hvor de kunne nå barna på. Siden det meste foregikk over nett, fant Mikkelsen en måte hvor barna kunne være "sosial" gjennom internett. Prosjektet ble kalt "#Innestengt" og er et samarbeid mellom Vest-Agder-museet og Barnefilmfestivalen. Her ble de unge oppfordret til å sende inn tegninger, dagboknotater, og ikke minst videoklipp av deres hverdag.

 

Vannkrig og båtkortesje

En jeg har snakket med er Lina Follerås på 11 år. Hun er en av 67 bidragsytere til dokumentarfilmen "#Innestengt".

- Det var gøy å være med, og jeg syns det var et smart påfunn, forteller en smilende Lina.

[img221376_3LM]

- Hva gjorde at du valgte å delta på prosjekt "#Innestengt"?

- Jeg syns det er gøy og filme. Man får også vise andre hvordan man har det, når man ikke kan møtes.

- Hva har du gjort som du har filmet?

- Jeg har filmet litt på bussen, hjemme hvor jeg bare snakker litt. Vi var også i 17.mai båtkortesje. Også hadde vi vannkrig i hagen. Jeg intervjuet også besteforeldrene mine, som jeg har savnet å være med, sier Lina.

- Hva er det første du vil gjøre når koronaen er over?

- Da vil jeg gå i badeland og bade!

En annerledes skolehverdag 

Skolehverdagen er nesten tilbake til det normale for Lina.

- Vi må bare være på faste steder i friminuttene og vaske hendene mye oftere enn før.

For femteklassingen ble det 3 uker med hjemmeskole, noe hun er glad for at ikke ble flere uker. Lina forteller at skolen la opp til mindre lekser under hjemmeskolen, for å tilpasse elevene på best mulig måte.