Sørnett

Dårlig kommunikasjon mellom lærere og elever

Etter korona mener russen de har lettere for å bli syke. Da holder de seg ofte mer hjemme enn normalt, og dette går ut over kommunikasjon mellom elev og lærer.

Publisert:

[url=