Sørnett

-Det er viktig med muligheter til barn og unge

Foto: Jon Einar Skjørdal

Foto: Jon Einar Skjørdal

Bystyret vedtok i 2020 at de skulle gjennomføre et tre-årig prøveprosjekt som skulle hjelpe barn og unge fra lavinntektsfamilier til å være med på fritidsaktiviteter. Nå vil bystyret at prøveprosjektet frtidsfond skal videreføres som et fast tiltak.

Publisert:

Her hører du saken: