Sørnett

Dette skjedde i natt (Agder)

Natt den 03.0620 til 04.06.20 var fylt med fartskontroller, og enda flere overbrudd.

Publisert:

Politiet melder om en person som ble pågrepet klokken 0637 etter voldhendelser i postbyen. En person ble som følge kjørt til sykehuset for sjekk og behandling, skadeomfanget er uvisst en så lenge, men en sak vil opprettes og etterforsket videre.

På E39 Mandalsbakken v/Fardalsbakken har UP gjennomført fartskontroll i 80 sonen. Det ble registret 5 overskridelser av fartsgrensen hvor den høyeste ble målt til 112 km/t. En er blitt anmeldt for å kjøre med ugyldig førerkort. Vedkommende hadde et utenlands førerkort som skulle vært konvertert til et norsk førerkort.

På RV 41 Toppdalsveien har UP gjennomført enda en fartskontroll i 50 sonen. 7 personer ble tatt for å kjøre for fort, den høyeste ble målt inn på 65 km/t. Det var også en person som fikk forelegg på mopeden sin for å ha trimmet den, vedkommende fikk også bruskforbud på mopeden.

Videre har Up gjennomført en fartskontroll på E-39 v/Rom i 60 sonen, det ble meldt in 19 overskridelser av fartsgrensen, hvor den høyeste målte hastigheten kom inn 80 km/t.

En bonde i Åmli savner 2 små ullgriser fra småbruk. Begge grisene er omkring 2 måneder gamle, den ene er hvit mens den andre er sort.

For å lese mer kan du gå til politiet i Agder sin twitter her.