Sørnett

Diskuterer vold, mobbing og vennskap i jentegruppe

Lene Mordal (31) er en av initiativtakerne til den frivillige organisasjonen Sisters. Hun sier at de er helt avhengig av de frivillige i tillegg til den økonomiske støtten de får. Foto: Rebecca Trondsen.

Lene Mordal (31) er en av initiativtakerne til den frivillige organisasjonen Sisters. Hun sier at de er helt avhengig av de frivillige i tillegg til den økonomiske støtten de får. Foto: Rebecca Trondsen.

Publisert:

En av initiativtakerne til Sisters er Lene Mordal (31). Hun var med å starte opp den frivillige organisasjonen i 2008. Til nå eksisterer bare organisasjonen lokalt på Sørlandet, i byene Kristiansand og Lillesand.

På temakveldene annen hver uke diskuterer de ting som kjærlighet, skole, vennskap og seksualitet. De snakker også om samfunnsaktuelle problemer som seksuell vold og trakassering, mobbing og fordommer.

Ikke fokus på prestasjoner

Hva var grunnen til at du ønsket å starte en slik jentegruppe?

- Etter at jeg flyttet til Lillesand så jeg et tydelig behov for en politisk og religiøst uavhengig jentegruppe som i tillegg ikke er prestasjonsfokusert. Sisters er et åpent fritidstilbud der alle jenter fra 16 år kan bli med , forteller hun.

- En annen grunn til at jeg så behov for en slik jente gruppe er at forebyggende arbeid i slike jentegrupper har vist seg å være svært effektivt. Vi har stor tro på vår metode, sier hun. [sniplet faktaboks]

Sette grenser

Annenhver uke har jentegruppen aktivitetskvelder der de arrangerer spakvelder, selvforsvarskurs, lager mat og har andre sosiale aktiviteter.

Mordal har tidligere jobbet som terapeut ved et krisesenter, men understreker samtidig at profesjonen hennes ikke er relevant for Sisters.

– Vi er ressursfokusert, ikke problemfokusert. Vi driver ikke med behandling. Vårt hovedmål er å bringe frem holdninger og standpunkter hos jentene. Vi legger ikke føringer for hva slags holdninger jentene skal ha, men vi gjør de mer bevisst på dette med å ta valg og sette grenser for seg selv, forteller hun.

Etterlyser guttegrupper

Hvorfor mener du det er viktig at det eksisterer et slikt tilbud?

-  Det å bygge ungdommers selvtillit og selvfølelse er kjempeviktig! Det er en forutsetning i samfunnet at man har det bra med seg selv. For oss er det veldig viktig at tilbudet vårt ikke er prestasjonsrettet. Vi er en åpen gruppe der du ikke trenger å være kristen eller flink til noen form for idrett, forteller hun.

Finnes det et tilsvarende tilbud for gutter?

- Per i dag gjør det ikke det. Vi ønsker gjerne å starte opp en guttegruppe også, men det forutsetter at vi har noen engasjerte menn som kan ta på seg rollen som ledere og forbilder, sier hun.

Hun forteller at de har fått henvendelser fra gutter som har uttrykt et ønske om en slik guttegruppe.

- Mange gutter blir litt misunnnelige fordi Sisters har mange gøye aktiviteter, ler hun og understreker samtidig at de ønsker å fortsette å ha kjønnsdelte grupper.

- Vi jobber for likestilling mellom kjønnene, men føler at det er viktig å fortsette med rene jentegrupper. Vi har erfart at dette fungerer best. Vi tror at det er lettere for jenter og åpne seg og komme inn på ulike temaer når det bare er jenter til stede, sier hun.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått etter at dere startet?

- Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra jentene i gruppen og fra foreldre. Det er dessuten lavt frafall, så det tyder på trivsel blant ungdommene, sier hun.

Avhengig av de frivillige

Mordal forteller at organisasjonen er helt avhengig av de frivillige lederne.

Mottar dere noen form for økonomisk støtte?

- Ja, vi får masse økonomisk støtte. Vi blir fullfinansiert av integrerings – og mangfoldsdirektoratet for å sette fokus på æresdrap og tvangsekteskap. I tillegg får vi kommunal støtte og støtte fra private aktører. Men vår største støtte er helt klart de frivillige, forteller hun.