Sørnett

Dobbeltjubileum for Soto Zen

Buddhistprestene Såzen Larsen Kusano og Anjun Reiman. Foto: Helene Eriksen

Buddhistprestene Såzen Larsen Kusano og Anjun Reiman. Foto: Helene Eriksen

Det 50 år siden Soto Zen buddhismen ble etablert som et trossamfunn i Europa, og det er 15 år siden buddhistpresten Såzen Larsen Kusano startet etableringen av trosretningen her i Kristiansand. Men hvordan var det egentlig å starte opp et nytt trossamfunn i Norge?

Publisert:

Planla tre måneder, ble tretten år

Buddhistpresten forteller at han var lite opplyst om buddhisme som de aller fleste når han reiste til Japan. Han reiste til Japan som Are Larsen for å drive med kampsport, men kom tilbake som buddhistpresten Såzen Larsen Kusano.

- Jeg hadde ingen plan om å bli munk, jeg dro til Japan for å sloss. Jeg planla å være der i tre måneder, så ble det tretten år.

Han forklarer at det var flere utfordringer ved det å skulle starte noe nytt , men at den aller største utfordringen var å tilpasse religionsretningen for nordmenn.

- Først og fremst måtte jeg ha prestevigsel for å starte i Norge, så da ble jeg prestevigslet. Jeg måtte begynne helt fra bunnen av,  og jeg måtte også begynne på null kroner. Liturgien måtte oversettes og betydningen måtte overføres til et språk som nordmenn forstår.

Han forteller at selv om det var utfordrende å skulle starte trossamfunnet opp i Norge, var det også sider ved oppstarten han mener var lettere fordi han selv var norsk.

- Jeg måtte skaffe tillit i lokalsamfunnet. Siden jeg var norsk kunne jeg forklare hva det var vi ønsket å gjøre og holde på med her.

[img158716_2LM]

Det er frykten og usikkerheten i disse menneskene som snakker

Han forteller at han har fått masse positive tilbakemeldinger, men at han også har opplevd å bli beskyldt for å rive ned det kristne fundamentet landet er bygd på. Selv sier han at han ikke har latt de negative tilbakemeldingene gå særlig inn på seg og at de har kommet fra mennesker som ikke liker at Norge har blitt et multireligiøst land.

-  Det er frykten og usikkerheten i disse menneskene som snakker, så man vet egentlig ikke om en skal le eller grine. Det er viktig å ikke møte de med motkritikk, det handler om å være trygg i egen tro. Vi er i en helt annen tid, tidligere var skolen mye preget av kristen forkynning og bønn, dette har endret seg og det gjør noe med oss som nasjon. Vi er flerkulturelle og flerreligiøse,  Ikke alle liker det og det er helt greit.

[img158716_3LM]

Økende popularitet

Her kan du lese om Anjun Melanie Reiman som kom til Norge for å gå i katolsk kloster, men konverterte til buddhisme

Trossamfunnet har i dag i Kristiansand omtrent 250 medlemmer. Kusano forklarer at de ti første årene var de viktigste for at trossamfunnet skulle utvikle seg, og at de har sett en økende popularitet.

- Vi har merket en stor økning av medlemmer, særlig de siste årene.

- Har dere noen anelse om hva det kan skyldes?

- Vi har ikke spekulert noe særlig i det, vi er bare glad for medlemmene vi får.

For øyeblikket leter de etter et nytt sted å bosette seg, Såzen forteller at trossamfunnet egentlig har vokst forbi kapasiteten til gården på Møvig for lengst.

- Noen ganger kommer det så mange at det er fullt i tempelet, så noen må vente utenfor mens vi har messen, så gjentar vi messen slik at de også får vært med. Men det er jo snakk et luksusproblem egentlig, at vi har for mange medlemmer, avslutter buddhistpresten smilende.