Sørnett

Dødens arbeidere

KJØLA: Kirkegårdsarbeider Terje Skaar blant kistene inne hos Oddernes kapell. I kistene ligger mennesker som skal begraves. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

KJØLA: Kirkegårdsarbeider Terje Skaar blant kistene inne hos Oddernes kapell. I kistene ligger mennesker som skal begraves. FOTO: Sondre Lindhagen Nilssen

I fjor ble 722 personer gravlagt i Kristiansand. Bak kulissene står blant annet kirkegårdsarbeidere som sørger for at det meste går så smertefritt som mulig. De legger til grunn menneskeverdet i alt de gjør på jobb.

Publisert:

Det er en grå morgen utenfor Oddernes kapell og kirkegård. Høljeregnet og sollyset krangler om hvem som skal få slippe til. Rundt omkring på kirkegården jobbes det med forskjellige nødvendige tiltak for å vedlikeholde gravplassene etter flommen som nylig rammet Kristiansand.

- Vi har 10.000 gravplasser her, så det er mer enn nok å stri med, forteller Terje Skaar.

Skaar er kirkegårdsarbeider. Han har vært i tjeneste for Den norske kirke i mange år, og de siste ti årene har han jobbet på Oddernes. Hverdagen hans består blant annet av å gjøre klar kapellet og kirkegården for begravelser og bisettelser, vedlikehold av gravplasser og opererer selv krematoriet.

Menneskeverd første prioritet
- En kan si at vi jobber i det stille i bakgrunnen. Vi sørger for at alt er som det skal. Ting som andre kanskje ikke tenker over, men som definitivt ville blitt lagt merke til om det ikke var gjort, sier Skaar.

Han forteller videre at menneskeverdet er første prioritet i all virksomhet på jobb.

- Vi har stor respekt for mennesket og det livet som har vært, slår han fast.

Kollega Tomas Gabrielsen nikker samsvarende.

- Noen tror kanskje at vi bare står og skuffer jord over kistene, men de skal vite at vi behandler enhver kiste og enhver grav med verdighet. Det er en rød tråd gjennom alle steg i vårt arbeid, legger Gabrielsen til.

[img183005_2LF]

Brenner på 800 grader celsius
Skaar og Gabrielsen drifter som nevnt krematoriet på Oddernes. Det krever ingen spesiell teknisk kompetanse, men de er blitt opplært av fagfolk.

[img183005_3RF]

- Hele prosessen styres gjennom datasystemer. Vårt krematorium brenner på 800 grader celsius. Ofte blir urnene med aske gravlagt, på samme måte som kistene. Noen vil heller spre asken utover åpent hav eller på fjellet, men det må søkes om hos Fylkesmannen, understreker de erfarne kirkegårdsarbeiderne.

– Stemmebåndet knytter seg
I løpet av 2017 ble det gravlagt 722 personer i Kristiansand. 179 av dem på Oddernes. Det er nesten en selvfølge at noen dager er tyngre enn andre.

- En kan starte dagen med å begrave et spedbarn som bare rakk å bli noen få måneder gammelt. Senere samme dag begraves en godt voksen person på over 90 år. Det er en kontrast som kan gå veldig inn på oss. Døden er nådeløs. Stemmebåndet knytter seg, og det er vanskelig å holde maska. Reaksjonene kommer gjerne etterpå. Da kommer det fort en tåre eller to, forteller Skaar åpenhjertig.

– Fint å jobbe med døden
Kirkegårdsarbeiderne har hatt mange refleksjoner rundt yrket sitt. For hvordan er det egentlig å jobbe så tett med døden?

- Det er fint å jobbe med døden, svarer Gabrielsen konsist.

- Det er givende å bidra til at en vanskelig situasjon blir litt lettere for de pårørende, og være der for medmennesker. For det er tross alt det vi er. Vi er alle bare mennesker. Det er svært meningsfullt i den forstand, legger han til.

[img183005_4LF]

Gravplassen er sikret - så lenge pårørende har penger
I følge norsk lov har en avdød person rett på 20 års gratis gravplass. Dette kalles for fri grav. Når de 20 årene er omme, blir de pårørende møtt med et tilbud om fornyelse.

- Da kan man fornye gravplassen for 10 eller 20 nye år. Man kan ha gravplassen i maksimalt 60 år. Men en eventuell fornyelse koster derimot noen tusenlapper, sier Gabrielsen.

Skulle det vise seg at de pårørende ikke vil, eller kan, betale for fornyelse, vil gravplassen bli sagt opp, og gravsteinen dermed fjernet. Gabrielsen informerer om at han så langt ikke har opplevd noen problemer i forhold til denne ordningen.

[img183005_5LF]

– Alle blir behandlet likt
Blant de 10.000 gravplassene på Oddernes ligger det gravlagt mennesker med mange ulike bakgrunner og trosretninger. Skaar og Gabrielsen forsikrer om at alle fortjener en verdig gravleggelse.

- Hos oss blir alle behandlet likt. Uansett om man tilhører Den norske kirke, frikirken, Jehovas vitner eller er hindu, buddhist, humanetiker eller muslim, hva enn det måtte være. Et menneskeliv er et menneskeliv, og det respekterer vi, slår de fast.

Det er Akmal Ali, leder av Muslimsk Union i Agder, glad for. Han forteller at flere muslimer er gravlagt ved Oddernes kapell og kirkegård. Les mer om det her.

[img183005_6LF]