Sørnett

Dømt til samfunnsstraff for angrep på lege

Etter en voldshendelse mot en lege på legevakten i Kristiansand i august 2021, ble en ung mann i 20-årene dømt til 34 timer samfunnsstraff i Agder tingrett.

Publisert:

En mann i 20-årene gikk til angrep mot en lege på legevakten i Kristiansand i august 2021. Mannen brukte krenkende skjellsord mot helsepersonell, slo til legen med knyttneven og tok kvelertak på legen. Politiet ankom stedet ganske raskt og tok med seg mannen for avhør senere på dagen.

For at samfunnsstraff eller betinget reaksjon skal være aktuelt må det foreligge "helt spesielle forhold".

Spesielle forhold

Etter rettens mening vil en ubetinget fengselsstraff, selv en kortvarig en, ha negativ innvirkning på hans helsetilstand. Det forekommer spesielle forhold knyttet til omstendighetene til domfelte. Domfelte er en mann i 20-årene som ikke har fullført videregående opplæring og som strever med sosiale relasjoner og med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Han er også diagnostisert med ulike psykiske lidelser. Da domfelte var ungdom var han innlagt på grunn av psykisk sykdom ved flere anledninger. Han er nå henvist til Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for utredning.

Samfunnsstraff

Retten mener hans handlinger i all hovedsak skyldtes hans psykiske lidelser.
Etter rettens syn tilsier allmennpreventive hensyn at straffen ikke gjøres helt ut betinget, men at han dømmes til samfunnsstraff. Retten mener også at en samfunnsstraff kan ha en positiv effekt for domfelte ved at han får gjort opp for en hendelse han er lei seg for å ha forårsaket og ved at han vil kunne oppleve mestringsfølelse. Retten legger til grunn at Kriminalomsorgen fastsetter en samfunnsstraff som i tilstrekkelig grad ivaretar og tilpasses domfeltes psykiske utfordringer og som kan oppleves som meningsfylt.

Mannen idømmes ikke saksomkostninger.

Dommen er ikke rettskraftig enda.

[faktaboks]

Her kan du lese mer om saken.
Ung mann tilsto vold mot lege - Sørnett (sornett.no)